Stipendium att söka

2016-10-24

Ansökan Stockholm Språkstipendium

År 2016 – ansökningstid till 1 november!

Stockholm › Ansökan Stockholm Språkstipendium

Ansökan Stockholm Språkstipendium

År 2016 – ansökningstid till 1 november!

SWEA Stockholm, Stipendiekommitté meddelar:

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svenska eller svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEA International grundades av Agneta Nilsson i Los Angeles 1979. SWEA består nu av cirka 7 000 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 34 länder på fem kontinenter.

SWEA främjar utbildning genom stipendier och andra projekt med svensk anknytning.
SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner, bidra till att skapa personliga och professionella kontakter samt etablera ett världsomspännande nätverk av SWEA-medlemmar.

SWEA Stockholm är en underavdelning till SWEA International och har cirka 400 medlemmar. Vårt språkstipendium är för närvarande på SEK 10 000 och erbjuds en utländsk gäststudent vid Stockholms universitet, Södertörns Högskola eller Uppsala universitet som studerar svenska språket och litteraturen. Stipendiet ska uppmuntra, stödja och stimulera till fortsatta studier i svenska språket eller litteraturen i ditt hemland.

2001 instiftade den dåvarande ordföranden för SWEA Stockholm, Gunnel Meyer, SWEA Stockholm Litteraturstipendium. Stipendiet, då ett presentkort på inköp av svensk litteratur, skulle gå till en välmeriterad utbytesstudent som läste svenska på Institutionen för Nordiska Språk vid Stockholms universitet. 2010 godkände SWEA Stockholm ett förslag till en uppdatering av riktlinjerna och en ändring av inriktningen. Styrelsen beslöt att kalla stipendiet SWEA Stockholms Språkstipendium.

En stipendiekommitté tar emot ansökningarna och ser till att alla kriterier är uppfyllda. Kommittén föreslår en lämplig kandidat till SWEA Stockholms styrelse som därefter tar ett slutgiltigt beslut.
Språkstipendiet kommer att delas ut vid SWEA Stockholms jullunch den 2 december 2016.

Stipendieansökan skall omfatta följande:

  • Ifylld ansökningsblankett.
    Klicka här för att ladda ned ansökningsblanketten.
  • Personligt ansökningsbrev där den sökande skriver om Sverige och den svenska kulturen utifrån sina iakttagelser och/eller studier samt hur stipendiet kommer att användas. Minst 3000 och max 4000 nedslag (Arial 11). Ska vara skriven på svenska.
  • Curriculum vitae
  • Registreringsintyg från gästinstitutionen.
  • Rekommendationsbrev från två lärare.

Ansökan skickas elektroniskt till:
sweastockholmstipendium@gmail.com.

Vid frågor ber vi er vända er till stipendiekommittén under adress:
sweastockholmstipendium@gmail.com

Välkommen med din ansökan!