Vi söker adjunkter i svenska som andraspråk

2016-10-25

Arbetet innebär i första hand undervisning inom förutbildning för utländska studenter, såsom kurserna i Basic Swedish 1, 2 och 3, Förberedande och Behörighetsgivande utbildning i svenska samt kursen Swedish for Academics. 

Du kan läsa mer om tjänsterna på Uppsala universitets hemsida.