Disputation 10 december: Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan

2016-12-08

På lördag disputerar Mikael Kalm med  sin avhandling Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: En synkron och diakron undersökning.

Disputationen äger rum i Ihresalen på Språkvetenskapligt centrum, lördagen den 10 december kl. 10.15. Välkommen!