Bernadottestipendiat till institutionen

2017-04-26

Inom ramen för Bernadotteprogrammet 2017 har Irene Garcia Losquiño tilldelats ett stipendium av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, som möjliggör en längre forskningsvistelse i Sverige. 

​Bernadottestipandiat
 Foto: Kungahuset.se

Programmet har som syfte att ”erbjuda en fortbildningsform … för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden”. Irene Garcia Losquiño är från Alicante, Spanien, men disputerade 2015 vid universitetet i Aberdeen, Skottland, på en avhandling om äldre, germansk språkhistoria. Hon stipendieras nu för sin forskning om nordisk närvaro i Galicien under vikingatid, närmast beträffande ortnamn av germanskt ursprung i denna del av Spanien. 

Stipendiet överlämnades vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i Stockholm den 18 april. 

Irene kommer att arbeta vid Seminariet för nordisk namnforskning under perioden maj–december 2017 med prof. Staffan Nyström som värd och mentor.