Staffan Nyström får Erik Wellanders pris

2017-05-12

Vår namnprofessor Staffan Nyström har fått Erik Wellanders pris. 

Under Språkrådsdagen delades Erik Wellanders pris ut och det gick i år till vår professor i namnforskning Staffan Nyström för "betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi, nationellt och internationellt.”
Juryns motivering lyder vidare: ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård”. Grattis!