Sommartider och omprov på Institutionen för nordiska språk

2017-06-20

Expeditionen och studievägledningen har stängt under perioden 3 juli–4 augusti.

Under sommaruppehållet har studievägledare Jan Axelson mottagnings- och telefontid fredagen den 14 juli, kl. 10–12. Han nås på 018-471 1276. I övrigt hänvisas till den centrala studievägledningen.

Terminsupptakt för nya studenter äger rum måndagen den 28 augusti, kl. 15–17, i Universitetshuset (sal X).

Skriftliga omprov äger rum under perioden 16–18 augusti. Muntliga omprov och redovisningar sker tisdagen den 22 augusti. Anmälan görs via info@nordiska.uu.se. För detaljer, se omprovsschemat i Studentportalen.

Vi önskar alla en trevlig sommar!