Välkommen till höstterminen 2018

2018-09-03

Vi önskar alla nya och gamla studenter varmt välkomna till höstterminen 2018! 

Behöver du komma i kontakt med oss? Mejla gärna! 

info@nordiska.uu.se

studievagledningen@nordiska.uu.se

studierektor@nordiska.uu.se

prefekt@nordiska.uu.se

Intro, FUS, BUS: IFB@nordiska.uu.se

Basic Swedish:​ basic@nordiska.uu.se

Tisus:​ tisus@nordiska.uu.se