Två runologer promoverades

2019-01-25

Vid dagens akademiska högtid i universitetets aula promoverades runologerna Sonia Pereswetoff-Morath och Alessandro Palumbo till filosofie doktorer.

Doctores juvenes

Sonia disputerade våren 2017 på en avhandling med titeln Vikingatida runbleck: läsningar och tolkningar. Alessandro försvarade sin avhandling Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna våren 2018.

Institutionen för nordiska språk gratulerar sina nya doctores iuvenes!