Ansök till fristående kurser

2019-10-03

Vi erbjuder flera fristående kurser som du kan ansöka till.
Ansök idag eller senast 15 oktober.

Gör svenska språket till ditt främsta arbetsredskap. Se sambanden mellan svenskan och de andra nordiska språken eller lär dig tyda runstenar.

Du kan även gå kurser i svenska som andraspråk, danska och norska samt introduktions-, förberedande- och behörighetsgivande kurser i svenska för dig som har annat modersmål.

Vi erbjuder även kurser i samtalsanalys samt praktisk danska.

Läs mer om våra kurser här: https://www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/