Ansök till våra kurser eller program

2020-04-03

Vi erbjuder flera fristående kurser och två program som du kan ansöka till. Ansök idag eller senast 15 april.

Språket har du alltid med dig! Gör svenska språket till ditt arbetsredskap – det har du nytta av oavsett var du hamnar. 

På våra kurser lär du dig se sambanden mellan svenskan och de andra nordiska språken eller lär dig att analysera samtal. Du kan även gå kurser i svenska som andraspråk, danska och isländska samt behörighetsgivande kurser i svenska för dig som har annat modersmål.

Länkar:

Läs mer om våra kurser och program här: https://www.nordiska.uu.se/utbildning/

Vi erbjuder studievägledning via Skype eller Zoom.