Provföreläsningar

2020-01-21

Välkommen till provföreläsningar med kallade kandidater till professuren i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik.

Ämne för provföreläsningarna: Forskningsfältet Språk och lärande. Aktuellt vetenskapligt läge och utvecklingsmöjligheter.

11 februari
Plats: rum 16-0043, Engelska parken

  • kl. 09.00-09.40, Natalia Ganuza
  • kl. 09.50-10.30, Mats Landqvist
  • kl. 10.50-11.30, Catharina Nyström Höög