Campusundervisning i höst

2020-06-17

I enlighet med rektors beslut från 9 juni 2020 planerar Institutionen för nordiska språk att genomföra sina kurser på Campus med digitalt stöd i olika omfattning.

Prioriterade utbildningar för campusundervisning är kurser med stort inslag av färdighetsträning (Basic Swedish, Swedish for Academics, Behörighetsgivande utbildning i svenska och Svenska i akademiska sammanhang) samt A-kurserna och lärarprogrammens termin 1.

Vid planeringen av höstens undervisning vidtas flera åtgärder för att minimera risken för smittspridning och undvika tillfällen med fler än 50 deltagare.

Läs rektors beslut från 9 juni 2020