Forskarprofil. Henrik Williams avkodar runornas budskap från forntiden

2022-01-26

Att avkoda runstenar är Henrik Williams specialitet. Han är världens enda professor i runologi, som kan vara världens minsta akademiska ämne. Nu expanderar runologin i Uppsala.

Se artikeln och forskarprofilen här.