Jan Axelson 1960–2019

Institutionens studievägledare Jan Axelson avled oväntat i början av veckan efter ett snabbt sjukdomsförlopp. Institutionen sörjer en avhållen kollega och vän. Vi saknar Jan och det är svårt att förstå att han aldrig mer kommer tillbaka till institutionen.

Jan 2017
Jan informerar om våra utbildningar
i oktober 2017.

Jan var känd för sin osvikliga lojalitet med studenterna och för sin djupa kunskap om administrativa regler och rutiner. Många generationer av studenter har passerat hans tjänsterum för att få råd om nästa termin eller hur en viss behörighet kunde uppnås på bästa sätt. Jan hittade alltid en pragmatisk väg, även i de trassligaste situationerna, utan att någonsin behöva tumma på regler och bestämmelser. För hans medarbetare inom administrationen, i all synnerhet hans chefer, var Jan en klippa i den ibland svåröverskådliga djungeln av tidsfrister, system och regler. Nya idéer beträffande utbildningar eller administrativa rutiner testades alltid först på Jan. Om han gav tummen upp kunde man lita på att det inte var bortkastad tid att gå vidare.

Jan läste sina första kurser vid institutionen i slutet av 1970-talet och avslutade sina grundläggande studier med en gymnasielärarexamen i svenska och religionskunskap. 1987 blev han antagen till forskarutbildningen för att skriva en avhandling inom projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. Avhandlingen skulle handla om beteckningen av fornärvd diftong i vikingatida runinskrifter, dvs., något förenklat uttryckt, frågan när och hur övergången från stæinn till sten (jfr norskans stein) försiggick i svenskan. Någon disputation blev det dock tyvärr aldrig för Jan. Den pragmatiska hållning han uppvisade gentemot studenterna hade han svårt att tillämpa på sig själv, och hans överdrivet höga krav på kvalité i det egna forskningsarbetet satte därför käppar i hjulet för hans akademiska karriär.

Jan i Närke
På en runutflykt i Närke våren 2004.

Jan blev i stället en plikttrogen och lojal statlig tjänsteman. Den största delen av hans yrkesverksamma liv ägde rum på Institutionen för nordiska språk, huvudsakligen i rollen som studievägledare. Men Jan gjorde också kortare insatser på Runverket vid Riksantikvarieämbetet och Svenskt diplomatarium vid Riksarkivet. Visserligen var Jan i första hand språkhistoriker och runolog, men han värnade om institutionens hela kursutbud, inte minst om våra kurser för studenter med annat modersmål än svenska.

Jan blev 59 år gammal.

Onsdagen den 27 november kl. 16.15 anordnar institutionen en minnesceremoni i Ihresalen på Campus Engelska parken. Alla är varmt välkomna.

Uppsala, 21 november 2019
För Institutionen för nordiska språk
Marco Bianchi, Erik Falk, David Håkansson, Johanna Jacobsson och Henrik Williams

Bilder: Marco Bianchi (CC BY)