Institutionen för nordiska språk

Kontaktinformation

info@nordiska.uu.se

Ledning: prefekt@nordiska.uu.se

Studierektor grundutbildning: studierektor@nordiska.uu.se

Studierektor forskarutbildning: studierektor-fu@nordiska.uu.se

Studievägledare: studievagledningen@nordiska.uu.se

Behörighetsgivande utbildning i svenska: behorighetsgivande@nordiska.uu.se
Basic Swedish: basic@nordiska.uu.se
Basic Swedish på Gotland: basicgotland@uu.se
Swedish for Academics: swedish@nordiska.uu.se
Svenska för akademiska studier för apotekare med utländsk examen: farmsvenska@uu.se
Tisus-testet: tisus@nordiska.uu.se

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: David Håkansson
Programsamordnare för Språkvetarprogrammet: Hanna Sofia Rehnberg, spv@sprakvet.uu.se

Likavillkor
Likavillkorsombud: Magdalena Eberger
likavillkor@nordiska.uu.se

Besöksadress: Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2, Institutionen för nordiska språk
Postadress: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1271
E-post: info@nordiska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Skyddsombud:

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

www.natprov.nordiska.uu.se

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1, Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527, 751 20 Uppsala

Språkverkstaden

Besöksadress: Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1, Institutionen för nordiska språk
Postadress: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1288
E-post: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Studierektor:

Kursadministration: