Institutionen för nordiska språk

Kontaktinformation

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se

Studievägledare:
studievagledningen@nordiska.uu.se

Behörighetsgivande utbildning i svenska:
behorighetsgivande@nordiska.uu.se
Basic Swedish:
basic@nordiska.uu.se
Swedish for Academics:
swedish@nordiska.uu.se
Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se
Likavillkorsgruppen:
likavillkor@nordiska.uu.se

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Margareta Svahn
Programsamordnare för Språkvetarprogrammet: Lise Horneman Hansen
Likavillkorsombud: Emma Åberg

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2,
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1271, 072-9999665
E-post: info@nordiska.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

www.natprov.nordiska.uu.se

Besöksadress: Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1, Uppsala universitet, Nordiska språk,
Postadress: Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527, 751 20 Uppsala

Språkverkstaden

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsv. 3L, hus 16 plan 1
Postadress: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1288
E-post: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Föreståndare:

Kursadministration: