Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du är intresserad av att vara med i likavillkorsgruppen eller har frågor om gruppens arbete kan du kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Alex Fälting – TA-representant
Siri Hussenius – Representant för provgruppen
Malin Mark – Doktorandrepresentant, ordinarie
Milena Zart – Doktorandrepresentant, suppleant
Sigrid Petterson – Studentrepresentant, ordinarie
Sofia Rask, Studentrepresentant, suppleant

Senast uppdaterad: 2024-01-09