Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du vill uppmärksamma oss på brister angående likabehandling på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud.

Likavillkorsombud

Emma Åberg

Likavillkorsgrupp

Rigmor Moberg
Linda Pfister (doktorandrepresentant, ordinarie)
Sofia Orrbén (doktorandrepresentant, ordinarie)
Karin Senter (doktorandrepresentant, suppleant)
Vakant (studeranderepresentant, ord.)
Vakant (studeranderepresentant, suppl.)

Senast uppdaterad: 2021-09-15