Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du är intresserad av att vara med i likavillkorsgruppen eller har frågor om gruppens arbete kan du kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Alex Fälting (TA-representant)
Memet Aktürk Drake (lärarrepresentant)
Matilda Edgren (doktorandrepresentant, ordinarie)
Sofia Löwenhielm (representant Nationella prov)
Birger Mård (doktorandrepresentant, suppleant)
Sigrid Pettersson (studeranderepresentant, ord.)
Tristan Gustavsson Lundevall (studeranderepresentant, suppleant)

Senast uppdaterad: 2023-03-20