Styrelse

Mandatperiod 2019-10-01–2022-09-30

Ordförande

Universitetslektor Marco Bianchi, prefekt

Vice ordförande

Universitetslektor Lise Horneman Hansen, stf. prefekt

Representanter för lärarna

Ordinarie ledamöter

Universitetslektor Erik Falk
Professor Natalia Ganuza
Universitetsadjunkt Linnéa Fröberg Idling
Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson
Professor Björn Melander

Gruppsuppleanter

Professor Andreas Nord
Universitetslektor Yvonne Hallesson
Universitetsadjunkt Sofia Thorén

Representanter för TA-Personal

Provkonstruktör Andreas Broman (ord.)
Studievägledare Markella Callin (suppl.)

Representanter för studerande

Matilda Edgren (dokt.) 
Therese Landh (dokt.) suppleant.
Jessica Holmlund (stud.)
Birger Mård (stud.)

Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du är intresserad av att vara med i likavillkorsgruppen eller har frågor om gruppens arbete kan du kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Alex Fälting (TA-representant)
Memet Aktürk Drake (lärarrepresentant)
Matilda Edgren (doktorandrepresentant, ordinarie)
Sofia Löwenhielm (representant Nationella prov)
Birger Mård (doktorandrepresentant, suppleant)
Jessica Holmlund (studeranderepresentant, ord.)
Robin Hugemark (studeranderepresentant, suppleant)

Senast uppdaterad: 2022-12-05