Styrelse

Mandatperiod 2022-10-01–2025-09-30

Ordförande

Universitetslektor Marco Bianchi, prefekt

Vice ordförande

Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson stf. prefekt

Representanter för lärarna

Ordinarie ledamöter

Professor Natalia Ganuza
Universitetslektor Yvonne Hallesson
Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson
Professor Andreas Nord
Universitetslektor Anna Sahlée
Universitetsadjunkt Emma Åberg

Gruppsuppleanter

Professor Björn Melander
Universitetslektor Memet Aktürk Drake
Universitetsadjunkt Magdalena Eberger

Representanter för TA-Personal

Provkonstruktör Andreas Broman (ord.)
Kursadministratör Alex Fälting (suppl.)

Representanter för studerande

Johan Hedberg (dokt.)
Robin Hugemark (stud.)
Malin Mark (dokt.) 
Julia Nordlöw (stud.)

Likavillkorsgruppen

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Om du är intresserad av att vara med i likavillkorsgruppen eller har frågor om gruppens arbete kan du kontakta institutionens likavillkorsombud (likavillkor@nordiska.uu.se).

Likavillkorsombud

Magdalena Eberger

Likavillkorsgrupp

Alex Fälting – TA-representant
Siri Hussenius – Representant för provgruppen
Malin Mark – Doktorandrepresentant, ordinarie
Milena Zart – Doktorandrepresentant, suppleant
Sigrid Petterson – Studentrepresentant, ordinarie
Sofia Rask, Studentrepresentant, suppleant

Senast uppdaterad: 2024-01-09