Styrelse

Mandatperiod 2019-10-01–2021-09-30

Ordförande

Professor David Håkansson, prefekt

Vice ordförande

Universitetslektor Marco Bianchi, stf. prefekt

Representanter för lärarna

Ordinarie ledamöter

Universitetslektor Erik Falk
Universitetslektor Natalia Ganuza
Universitetsadjunkt Linnéa Fröberg Idling
Universitetsadjunkt Johanna Jacobsson
Professor Björn Melander

Gruppsuppleanter

Universitetslektor Lise Horneman Hansen
Bitr. universitetslektor Andreas Nord
Universitetsadjunkt Sofia Thorén

Representanter för TA-Personal

Provkonstruktör Andreas Broman (ord.)
Administratör Malin Hänström (suppl.)

Representanter för studerande

Maria Johansson (dokt.) 
Therese Landh (dokt.) suppleant.
Jessica Holmlund (stud.)
Birger Mård (stud.)

Lika villkor

På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Likavillkorsombud

Emma Åberg

Likavillkorsgrupp

Rigmor Moberg
Adam Vesterbacka
Linda Pfister (doktorandrepresentant, ord.)
Sofia Orrbén (doktorandrepresentant, suppl.)
Vakant (studeranderepresentant, ord.)
Vakant (studeranderepresentant, suppl.)