Avhandlingar vid Institutionen

Den första som disputerade vid Institutionen för nordiska språk var Artur Hazelius år 1859. Hans avhandling bär titeln Inledning till Hávamál eller Odens sång.

I samband med institutionens 150-årsjubileum 2009 gjorde Staffan Fridell och Torgny Nevéus en sammanställning av samtliga doktorsavhandlingar vid institutionen mellan 1859 och 2009. För senare avhandlingar hänvisas till publikationsdatabasen DiVA (se listan här nedan).

Se också listan över pågående avhandlingsprojekt.

 • Ihresalen, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2018-04-28 10:15

  Palumbo, Alessandro

  Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2017-04-07 10:15

  Backman, Agnieszka

  Handskriftens materialitet: Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2017-04-22 10:00

  Blomqvist, Carl Oliver

  Flerspråkighet eller språkförbistring?: Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2017-05-20 13:15

  Pereswetoff-Morath, Sofia

  Vikingatida runbleck: Läsningar och tolkningar

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2017-05-05 10:15

  Sahlée, Anna

  Språket och skolämnet svenska som andraspråk: Om elevers språk och skolans språksyn

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2016-05-20 14:15

  Axelsson, Marcus

  ”Kalla mig inte mamsell!”: En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2016-06-08 10:15

  Hagren Idevall, Karin

  Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2016-12-10 10:15

  Kalm, Mikael

  Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan: En synkron och diakron undersökning

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsv. 3H, Uppsala 2016-05-14 10:15

  Petrulevich, Alexandra

  Ortnamnsanpassning som process: En undersökning av vendiska ortnamn och ortnamnsvarianter i Knýtlinga saga

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2016-11-12 10:15

  Teinler, Jannie

  Dialekt där den nästan inte finns: En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område

  Open access
 • Ihresalen, Engelska Parken, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2015-03-06 10:15

  Dahl, Alva

  I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, huvudingång, 3H, Uppsala 2015-09-05 10:15

  Malmsten, Solveig

  Dativ i modern färöiska: En fallstudie i grammatisk förändring

  Open access
 • Ihresalen, Uppsala 2015-09-25 10:15

  Sjögreen, Christian

  Kasta bort bollen och äta bort sin huvudvärk: En studie av argumentstrukturen i kausativa bort-konstruktioner

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2015-11-06 10:15

  Widbäck, Anders

  Ordspråk i bruk: Användning av ordspråk i dramadialog

  Open access
 • MA 636, Södertörns högskola, Huddinge 2015-06-05 10:00

  Wojahn, Daniel

  Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2014-09-26 10:15

  Bendegard, Saga

  Begriplig EU-svenska?: Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Open access
 • Föreläsningssalen, Uppsala arkivcentrum, von Kraemers allé 19, Uppsala 2014-02-28 10:15

  Pihl, Elin

  Ägonamn: Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar

  Open access
 • MA 636, Alfred Nobels allé 7 (Flemingsberg), Huddinge 2014-12-12 13:00

  Rehnberg, Hanna Sofia

  Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

  Open access
 • Ihresalen, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2014-03-29 10:15

  Strandberg, Mathias

  De sammansatta ordens accentuering i Skånemålen

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala 2013-05-24 13:15

  Bäckvall, Maja

  Skriva fel och läsa rätt?: Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv

  Open access
 • Ihresalen, Thunbergsvägen 3, Engelska parken, Uppsala 2012-04-27 10:15

  Nyroos, Lina

  The Social Organization of Institutional Norms: Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2011-04-29 10:15

  Aldrin, Emilia

  Namnval som social handling: Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2011-09-24 10:15

  Falk, Erik

  Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala: En historisk talaktsanalys

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-12-10 10:15

  Bellander, Theres

  Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset 2010-05-22 10:15

  Bianchi, Marco

  Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-02-13 10:15

  Blückert, Ann

  Juridiska – ett nytt språk?: En studie av juridikstudenters språkliga inskolning

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-11-20 10:15

  Frändén, Märit

  "Att blotta vem jag är": Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-10-01 10:15

  Nelson, Marie

  Andraspråkstalare i arbete: En språkvetenskaplig studie av kommunikation vid ett svenskt storföretag

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-11-26 10:15

  Söderlundh, Hedda

  Internationella universitet – lokala språkval: Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2010-05-29 13:15

  Wenner, Lena

  När lögnare blir lugnare: En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan

  Open access
 • Ihresalen, Språkvetenskapligt centrum, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2009-02-20 10:15

  Andersson, Helena

  Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus: Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2009-02-28 10:15

  Eklund Heinonen, Maria

  Processbarhet på prov: Bedömning av muntlig språkfärdighet hos vuxna andraspråksinlärare

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Uppsala 2008-10-25 13:15

  Hagren, Kristina

  Hur märks infinitiven?: Infinitivkonstruktioner i svenska dialekter med fokus på infinitivmärket

 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2008-04-19 10:15

  Palmér, Anne

  Samspel och solostämmor: Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken - Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, Uppsala 2008-12-13 10:15

  Ridell, Karin

  Dansk-svenska samtal i praktiken: Språklig interaktion och ackommodation mellan äldre och vårdpersonal i Öresundsregionen

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, Uppsala 2008-03-01 10:15

  Sörlin, Marie

  Att ställa till en scen: Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000

  Open access
 • Föreläsningssalen, Uppsala arkivcentrum, Dag Hammarskjölds väg 19, Uppsala 2007-12-15 13:15

  Johansson, Carina

  I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2008-01-12 10:15

  Malmbjer, Anna

  Skilda världar: En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning

 • Ihresalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum, Tunbergsvägen 3L, Uppsala 2007-03-17 13:15

  Mårtensson, Lasse

  AM 557 4to: Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet

 • Föreläsningssalen, Uppsala arkivcentrum, Dag Hammarskjölds väg 19, Uppsala 2007-06-02 10:15

  Neumüller, Kristina

  Vattensjön och Vattenån: Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2006-05-16 10:15

  Gröning, Inger

  Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola

  Open access
 • Ihresalen, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsv 3 L, Uppsala 2007-01-19 13:15

  Hagberg-Persson, Barbro

  Barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan

 • Ihresalen, 21, Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsv 3 L, Uppsala 2007-01-20 10:15

  Helena, Wistrand

  Bebrevat i Närke.: Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv.

 • Hörsalen, Uppsala arkivcentrum, Dag Hammarskjölds väg 19, Uppsala 2006-05-27 10:15

  Löfdahl, Maria

  Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län: 19. Ortnamnen i Tanums härad 2. Naturnamn

 • Ihresalen, Engelska parken. Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2006-12-16 14:15

  Palm, Tage

  En ändelses uppgång och fall: Svensk pluralbildning med -er hos neutrala substantiv med final konsonant

 • Ihresalen, Språkvetenskapligt centrum, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2005-12-17 10:15

  Persson, Kristina

  Svensk brevkultur på 1800-talet: Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling

  Open access
 • Ihresalen, Thunbergsvägen 3 L, Uppsala 2004-12-04 10:15

  Bockgård, Gustav

  Syntax som social resurs: En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal

 • Ihresalen, Språkvetenskapligt centrum, Villav. 4, Uppsala 2004-05-19 13:15

  Eriksson, Jessica

  Metta Magdalena Lillies dagbok: En 1700-talstext och dess språk

 • Ihresalen, SVC, Villavägen 4, Uppsala 2004-05-12 10:15

  Lif, Vera

  Ingermanländares namnskick under 1900-talet: Kontinuitet och förändring

 • Ihresalen, SVC, Villavägen 4, Uppsala 2004-12-18 10:00

  Vigsø, Orla

  Valretorik i text och bild: En studie i 2002 års svenska valaffischer

  Open access