Grammatikkollokviet

Grammatikkollokviet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet och träffas normalt en till två gånger i månaden. Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna. Se även grammatikkollokviets hemsida på SU.

Kontaktpersoner: Johan Brandtler (SU); Ulla Stroh-Wollin & David Håkansson (UU).

Last modified: 2022-02-07