Namnforum

Namnforum är ett informellt diskussionsforum för studenter, doktorander, forskare och övrig personal där vi diskuterar ett brett urval av ämnen med anknytning till namnforskning, t.ex. aktuell litteratur, problem ur pågående forskning (uppsatser, avhandlingar eller andra forskningsprojekt) och projektidéer.  

Program för namnforum

För Namnforums program, se Institutionen för nordiska språks kalendarium

Har du några frågor om programmet, eller annat i anslutning till Namnforum, så är du välkommen att kontakta denna termins samordnare Johan Hedberg.

De måndagar som inte är upptagna är öppna för bokning. Om du vill komma och presentera under våren, skicka ett e-brev till denna termins samordnare Johan Hedberg. Namnforum strävar efter att vara ett tvärvetenskapligt forum för namnforskning så vi välkomnar presentationer från andra forskningsfält än det språkvetenskapliga.

Vi tar gärna emot anmälningar för presentationer under höstterminen redan nu.

Observera att det kan ske förändringar i programmet. 

Last modified: 2022-02-07