Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer. Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Verksamheten organiseras genom ett samarbete mellan Fakulten för utbildningsvetenskaper, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten. Ann-Carita EvaldssonMarie FlinkfeldtClara Iversen, Anna Lindström och Helen Melander Bowden ingår i styrgruppen.

Vi träffas tisdagar 11:15–12 udda veckor i Engelska Parken. Höstterminens första labb blir den 13de september. Presentatör och lokal annonseras i kalendariet för Institutionen för nordiska språk. 

Anmäl dig gärna till vår e-postlista.

Last modified: 2022-05-18