Text-, interaktions- och diskurskollokviet

Kollokvieserien är ett forum för text-, interaktions- och diskursforskning i vid mening. Det behandlar t.ex. olika typer av textanalys, forskning om skrivande och läsande, (kritisk) diskursanalys och samtals- och interaktionsanalys. 

Arbetsformerna varierar, men innefattar exempelvis forskningspresentationer och tillfällen då vi läser och diskuterar forskningsartiklar, egna textutkast och våra material och analyser. 

Kollokviet leds av Yvonne Hallesson, Andreas Nord och Hanna Sofia Rehnberg.

Programmet annonseras i institutionens kalendarium. Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista.

Last modified: 2022-09-02