Månadens forskare: Anna Sahlée

Svenska som andraspråk kan studeras både som språk och ämne. I min avhandling, som jag är i färd med att sammanställa, gör jag båda delarna.                                                                            

Bild Anna Sahlée Dels undersöker jag hur ämnet svenska som andraspråk, och andra språkämnen, definieras och värderas i läroplan och skolförordning. Dels undersöker jag provsvar inom ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, för att försöka förstå om eleverna i ämnet svenska som andraspråk - vars texter blir underkända i stort antal - löser uppgifterna på något annorlunda sätt än elever i ämnet svenska och elever som får högsta betyg. Jag försöker också att beskriva en sammanhållen grupp elever i ämnet, och avgöra hur eller om deras språk kan förstås som svenska som andraspråk.

Undersökningarna har också inneburit teoretiska studier, och särskilt har jag kommit att intressera mig för text- och språkbegreppet. En definition av text är att det är en sammanhållen enhet, men det går inte att ge ett mått på när en utsaga är tillräckligt sammanhållen för att bli en text. På liknande vis är det svårt att avgränsa och definiera språk i absoluta termer, och att ge ett mått på när man kan ett språk. Men om jag fick ge ett mått på hur spännande det är att forska i detta, så skulle det vara mycket högt. 

Anna Sahlée