Månadens forskare: Anders Widbäck

Mina främsta intressen inom språkvetenskapen är hur vi använder språket för att kommunicera och göra oss förstådda med varandra.

Hur den semantiska betydelsen och den pragmatiska användningen kombineras och modifieras i specifika kontexter. Speciellt intressant är uttryck med figurativ betydelse och hur vi förstår dem.

Min forskning är inriktad på paremiologi, det vill säga ordspråksforskning. Ordspråk är en spännande och komplex språklig resurs som vi använder emellanåt för olika ändamål. Det finns dock inte så mycket forskning om ordspråk överlag och ännu mindre om just användning av ordspråk och vilka funktioner de fyller i språket. Min avhandling handlar om just ordspråkens kommunikativa funktioner och vilka språkhandlingar som uttrycks genom dem.

Ordspråk är ofta multifunktionella och kan uttrycka flera olika språkhandlingar samtidigt. De kan till exempel användas för att kommentera en situation samtidigt som de också kritiserar en person. I den korpus jag har använt, bestående av svenska dramer, kan ordspråk också användas för att beskriva, förklara, förstärka, försvara, argumentera, invända, bekräfta, lugna, tillrättavisa, varna, trösta och förolämpa.

Anders Widbäck