Pågående forskningsprojekt

Vid institutionen för nordiska språk pågår ett flertal olika forskningsprojekt om allt från fornnordisk omvärldsuppfattning till svenska myndigheters värdegrundstexter. Nedan listas pågående projekt vid institutionen.

Last modified: 2023-12-20