Samverkan

 Dra nytta av vår kunskap – samverka med oss!

Vår samverkan

Vi är måna om att samhällsnyttig verksamhet och forskning kommer till användning i det omgivande samhället. Därför samverkar vi med arbetsliv, kommun, landsting och skola samt med olika organisationer och myndigheter. Vi bedriver både uppdragsutbildning och olika forskningsprojekt, och våra forskare sitter med i en rad vetenskapliga sammanslutningar. Våra forskare är också experter i olika myndigheter, till exempel i Språkrådet och i Svenska institutet.

Våra medarbetare skriver också med jämna mellanrum språkspalter i Svenska Dagbladet.

Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov

På Nordiska språk konstruerar vi de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk på uppdrag av Skolverket. Gruppen har ett nära samarbete med lärare från skolor i hela Sverige.

Alumnnätverk

Studierådet för Institutionen för nordiska språk

Nordiska studierådet är en förening för alla som studerar vid Institutionen för nordiska språk.

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Läs mer om studierådet

Läs mer om alumnnätverket