Runforskare hjälper Minnesota Vikings

Vår runforskare Henrik Williams har varit i USA och hjälpt Minnesota Vikings att skilja mellan fakta och fiktion. Hur var egentligen kvinnorna på vikingatiden, och stämmer det verkligen att vikingarna gick runt med horn på huvudet? Läs om inlägget i "The Truth Behind"  på det amerikanska fotbollslagets hemsida.

Här kan du läsa mer om Henrik Williams resa till Minnesota.

Pris till seminariet för nordisk namnforskning

Vår professor i namnforskning Staffan Nyström fick under 2017 Erik Wellanders pris.

Priset delades ut under Språkrådsdagen för "betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi, nationellt och internationellt.”

Juryns motivering lyder vidare: ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård”. Grattis!

Läs mer

Mer om Staffan Nyström

Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället, som avslutades 2018, uppmärksammade hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver, hur upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet.

Ytterst handlade projektet om hur kunskap om komplicerade fenomen byggs med språket i olika kommunikationssituationer. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Resultaten förmedlas via denna länk


Föreläsningar

Våra forskare ger gärna populärvetenskapliga föreläsningar om sin forskning. Kontakta oss om du till exempel är nyfiken på språkhistoria, runor, namn, dialekter, förortssvenska, kommunikation i vården eller någon annan aspekt av nordiska språk. På bilden föreläser Elin Pihl om ortnamn för Klockrike hembygdsförening.

Läs mer på pluggasvenska.nu

Senast uppdaterad: 2022-11-08