Seminariet för nordisk namnforskning

Vi utgör en forskningsmiljö vid Institutionen för nordiska språk. Har du frågor, kontakta gärna vår amanuens (tillika doktorand) Simon Karlin Björk

Vi anordnar bland annat högre seminarier i nordisk namnforskning, där namnforskare presenterar och diskuterar sin forskning. Se även vår blogg!

SNN Namnblogg

Protokoll

Vad är namnforskning?

Namnforskningen är en gren av språkvetenskapen. Namnforskningen har samtidigt nära kontakt med icke-språkvetenskapliga discipliner inom främst det historiska och samhällsvetenskapliga området.

Namnforskning kan t.ex. bestå i att

  • förklara vad ett namn betyder, t.ex. Härnösand, Lidingö, Orust, Skara, Tåkern och Astrid, Gunnar, Oskar, Sigrid
  • klarlägga hur gamla vissa namn och namntyper är, vilken utbredning de har, var de äldst uppkommit, vilka kulturströmmar de följt, vilka motsvarigheter de kan ha i Norden och övriga världen
  • beskriva olika sätt att bilda eller välja namn samt klarlägga olika sociala och semantiska mönster i namngivningen
  • klarlägga vad namn berättar om människor och sociala förhållanden, om språkliga och kulturella kontakter, om natur- och kulturlandskapet i äldre tid, om odling och bosättningsmönster, om röjning, jordbruk, samfärdsel, administration, kult, ideologier m.m.

Vår boksamling

Vi har fler än 18 000 böcker om t.ex. namnforskning, dialektologi, språkhistoria och kulturhistoria.

Här är vår bibliotekskatalog med böcker, dock inte tidskrifter, som tillkommit biblioteket sedan 1992. På plats finns ett kartotek med de äldre böckerna. 

För mer information, kontakta vår amanuens Simon Karlin Björk.