Prenumeration

Om du önskar att teckna dig som ny prenumerant på Språk och stil, mejla namn och postadress till oss.

Pris och omfång

  • Tidskriften Språk och stil utkommer med ett nummer per år (ca. 240 s.) och kostar f.n. 250 kronor (inkl. moms och frakt) inom Sverige.
  • Utanför Sverige tillkommer extra portoavgift.
  • Inbetalningskort skickas ut tillsammans med tidskriftsnumret.

Distribution

Eventuella frågor kring abonnemang och lösnummerförsäljning (gäller också tidigare årgångar av Nysvenska studier) riktas till tidskriftens distributör,