Språk och stil NF 16, 2006

Innehåll

Artiklar

Catharina Nyström Höög: Språk och språkmöten i Sverige. Så tycker svenskarna Abstract 5
Hans Strand: Vad händer mellan B- och C-uppsats? Studenters skrivutveckling i medie- och kommunikationsvetenskap Abstract 35
Lennart Larsson: Florinus ordbok Abstract 74
Lisa Rudebeck: Ordförklaringar som betydelserepresentationer eller yttranden Abstract 112
Karin Milles: En jämställd kroppsdel? Om lanseringen av ett neutralt ord för flickors könsorgan Abstract 149
Julia Spector: Realism och symbolförstärkning – lokala samtalsämnens funktion i dramadialog Abstract 178
Jonas Sjöbergh & Viggo Kann: Vad kan statistik avslöja om svenska sammansättningar? Abstract 199

Recensioner

Birgitta Englund Dimitrova: Expertise and Explicitation in the Translation Process (2005). Rec. av Lars Wollin 215
FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk. Red. av Jan-Ola Östman (2005). Rec. av Kristina Svartholm 219
Yvonne Lindqvist: Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska (2005). Rec. av Anna Gunder 224
Kristina Persson: Svensk brevkultur på 1800-talet. Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en familjebrevväxling (2005). Rec. av Jan Svensson 228
Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Red. av Jan Anward & Bengt Nordberg (2005). Rec. av Marketta Sundman 230
Gunlög Sundberg: Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare (2004). Rec. av Jan Svennevig 240
Författarna i denna årgång 247
Senast uppdaterad: 2023-02-28