Språk och stil NF 18, 2008

Innehåll

Artiklar

Staffan Hellberg: Konflikter i grundskolans kursplaner för svenska Abstract 5
Ulla Stroh-Wollin: »Det känner inte fan någon Oscar Segerqvist!» – Om bl.a. polaritet och formellt fundament i svenskan Abstract 38
Daniel Persson Thunqvist, Karin Osvaldsson & Jakob Cromdal: Språkligt arbete i nödsamtal. En kunskapsöversikt med forskningsutblickar Abstract 67
Lina Nyroos: Vadå vi? Tala för dig själv! Om oenighet och identitet vid seminarier Abstract 93
Beatrice Silén: Konstruktionsval vid verbet ge i finlandssvenskt och sverigesvenskt talspråk Abstract 112
Arne Olofsson: Framtid i förändring. Hur länge kommer att dröja sig kvar? Abstract 143
Gunilla Jansson: Orientering mot språkliga identiteter i samtal om text under arbete i flerspråkiga studentgrupper Abstract 156
Yvonne Lindqvist: Att manipulera matrisen. En jämförelse mellan den svenska, engelska och franska översättningen av den spanska romanen La caverna de las ideas av José Carlos Somoza Abstract 188

Smärre bidrag

Sven Benson: En ballad om franske kungens spelmän 209
Barbro Ståhle Sjönell: Tilltalsvarianterna I, nI och Ni i Dalins Den Afwundsiuke  212

Recensioner

Sigurður Jónsson: Det vilda tänkandet och det kultiverade. Isländsk fackspråklig språkvård med tyngdpunkt på första hälften av 1990-talet (2007). Rec. av Harry Näslund  219
Einar Korpus: Reklamiska.Guldäggsannonser 1975–2007 (2008). Rec. av Marika Tandefelt 222
Anna Malmbjer: Skilda världar. En språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning (2007). Rec. av Caroline Liberg  226
Tage Palm: En ändelses uppgång och fall. Svensk pluralbildning med -er hos neutrala substantiv med final konsonant (2006). Rec. av Lillemor Santesson  230
Sociolingvistik, red. av Eva Sundgren (2007). Rec. av Olle Josephson 234
Sproglig polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine, red. av Rita Therkelsen, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (2007) Rec. av Orla Vigsø 237
Marie Sörlin: Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000 (2008). Rec. av Anne-Marie Londen 241
Författarna i denna årgång 248
Senast uppdaterad: 2023-02-28