Språk och stil NF 21, 2011

Innehåll

Artiklar

Henrik Rosenkvist & Sanna Skärlund: Grammatikalisering i nutid – utvecklingen av typ fram till 2009 Abstract 5
Tomas Lehecka: Svenskans krav på adjektivens form. Om anpassningen av engelska adjektiv i svensk tidningstext Abstract 26
Charlotta af Hällström-Reijonen: Finlandismer i akademiska föredrag Abstract 57
Marianne Rathje: Fuck, fandme og for pokker. Danske bandeord i tre generationers talesprog Abstract 81
Mats Landqvist: Hörbart lyssnande – användning av stödsignaler i sjukvårdsrådgivning Abstract 110
Yvonne Lindqvist: Dubbel konsekration – en förutsättning för svensk översättning av utomeuropeisk litteratur? Maryse Condé som exempel Abstract 140
Jackie Nordström: Konjunktiv i fornsvenska at-satser Abstract 171

Smärre bidrag

Filippa Lindahl: Spetsställda bisatser i satsfläta med relativsats 199
Henning Årman: Ett attitydexperiment med språkpolitiska konsekvenser 204

Recensioner

Helgesson, Karin: Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955–2005 (2011). Rec. av Olle Josephson 211
Höder, Steffen: Sprachausbau in Sprachkontakt. Syntaktischer Wandel im Altschwedischen (2010). Rec. av David Håkansson 215
Jordpäron. Svensk ekonomihistorisk läsebok (2011). Rec. av Olle Josephson 220
Lind Palicki, Lena: Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 (2010). Rec. av Gunilla Byrman 221
Nelson, Marie: Andraspråkstalare i arbete. En språkvetenskaplig studie av kommunikationen vid ett svenskt storföretag (2010). Rec. av Catrin Norrby 226
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela: Introduktion till sociolingvistik (2010). Rec. av Bengt Nordberg 232
Prentice, Julia: På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer (2010). Rec. av Anne Golden 237
Språk och interaktion nr 2 (2010). Rec. av Anna-Malin Karlsson 242
Söderlundh, Hedda: Internationella universitet – lokala språkval. Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer (2010). Rec. av Marika Tandefelt 247
Författarna i detta nummer 253
Senast uppdaterad: 2023-02-28