Språk och stil NF 22:1, 2012. Tema text

Innehåll

Artiklar

Jan Svensson & Anna-Malin Karlsson: Inledning: text, textforskning och textteori 5
Marco Bianchi: Att vara eller att icke vara text: runtextens gränser 31
Bo-A. Wendt: Texthistoria – vad är det? 53
Per Holmberg: Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori 67
Andreas Widoff: Den konkreta texten 87
Anna-Malin Karlsson & Hans Strand: Text i verksamhet: mot en samlad förståelse 110
Anders Björkvall: Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen 135
Jonatan Pettersson: Textforskningen och översättningarna 162
Andreas Nord: Varför textanalys? 187

Författarna i detta nummer 213
Senast uppdaterad: 2023-02-28