Språk och stil NF 22:2, 2012

Innehåll

Artiklar

Gun Widmark: Svenska riksspråket och Samuel Columbus. Tidspräglat och individuellt hos en svensk 1600-talsförfattare Abstract 5
Ida Larsson: Inte helt passiv: konstruktion med + particip i tal och skrift Abstract 26
David Håkansson: Relativkomplex eller pseudosamordning? Om relativsatsliknande konstruktioner utan som i sydsvenskt talspråk Abstract 57
Anja Malmberg: Interaktion för konflikt. Hur dialogen upprätthåller teatertextens konfliktsituation Abstract 81
Håkan Landqvist, Jacob Cromdal, Daniel Persson Thunqvist och Karin Osvaldsson: Om man frågar får man svar. Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning Abstract 110
Martina Huhtamäki: Prosodiska mönster hos frågor. En undersökning av Helsingsforssvenska samtal Abstract 140
Shirley Näslund: I begynnelsen var ordet – tal genom ofödda och nyfödda på förlossningsavdelningen Abstract 171

Recensioner

Falk, Erik: Verbala förolämpningar i 1630-talets Sverige. En historisk talaktsanalys (2011). Rec. av Anna W. Gustafsson 215
Hellström, Gunilla: SACO-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare (2011). Rec. av Henrik Rahm 219
Interaktionell dialektologi, red. av Gustav Bockgård och Jenny Nilsson (2011). Rec. av Eva Sundgren 224
Nyroos, Lina: The Social Organization of Institutional Norms. Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance (2012). Rec. av Camilla Wide 229
Schottmann, Hans: Vergleichende Idiomatik des Schwedischen (2012). Rec. av Emma Sköldberg 232
Vogel, Anna: Språket, kroppen och tankarna. Introduktion till kognitiv semantik (2011). Rec. av Gustav Bockgård 236
Young Urban Swedish. Variation and change in multilingual settings, red. av Roger Källström och Inger Lindberg (2011). Rec. av Theres Bellander 239
Författarna i detta nummer 245
Senast uppdaterad: 2023-02-28