Språk och stil NF 23, 2013

Innehåll

Artiklar

Lennart Larsson: Stålbad – från medicamentösa bad till nedskärningspolitik Abstrakt och fulltext 9
Katarina Lundin & Bengt Linnér: Språkvård för språkutveckling. Språk, språknormer och elevspråkbruk ur ett utbildningsperspektiv Abstrakt och fulltext 31
Karolina Wirdenäs: Att hjälpa eller stjälpa? Om lärarinteraktion och lärarstöd för skrivande i skolan Abstrakt och fulltext 59
Anna W. Gustafsson: Skriftpraktiker, diskursiva praktiker och analytisk konsekvens. Abstrakt och fulltext 85
Karin Milles: En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen Abstrakt och fulltext 107
Per Ledin & Benjamin Lyngfelt: Olika hen-syn. Om bruket av hen i bloggar, tidningstexter och studentuppsatser Abstrakt och fulltext 141
Kristian Blensenius: En pluraktionell progressivmarkör? Hålla på att jämfört med hålla på och Abstrakt och fulltext 175
Andreas Widoff: Vad är knittel? Fyrtaktig poesi kontra rimmad prosa Abstrakt och fulltext 205

Smärre bidrag

Lina Nyroos, Jérôme-Frédéric Josserand & Coco Norén: »Plenum är som Twitter» – svenska delegaters syn på inlägg i Europaparlamentet Abstrakt och fulltext 233

Recensioner

Laanmets, Anu: Passiv i moderne dansk, norsk og svensk. Et korpusbaseret studie af tale- og skriftsprog (2012). Rec. av Marketta Sundman 239
Lehecka, Tomas: Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus (2012). Rec. av Helge Sandøy 243
Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring, red. av Per-Åke Lindblom, Frank-Michael Kirsch & Arne Rubensson (2013). Rec. av Olle Josephson 250
Women’s Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800, ed. by Eva Hættner Aurelius, Hedda Gunneng & Jon Helgason (2012). Rec. av Kristina Persson 251
Mats Thelander: Gun Widmark 1920–2013 255
Författarna i detta nummer 257
Senast uppdaterad: 2023-02-28