Språk och stil NF 24, 2014

Innehåll

Artiklar

Shirley Näslund: »Jag orkar inte längre» – »Du orKAr»: Språkliga bemötanden av föderskors modlöshet och förtvivlan Abstrakt och fulltext 5
Ute Bohnacker & Josefin Lindgren: Fundament, formellt subjekt och frekvens: Ordföljdsmönster i svenska, nederländska och hos vuxna inlärare av svenska Abstrakt och fulltext 33
Anna Vogel: Laddade ord. Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan Abstrakt och fulltext 72
Karin Hagren Idevall: »Politiskt korrekt» och normalisering av rasism. En diskursanalys av positioneringar och underliggande perspektiv i ett kommentarsfält Abstrakt och fulltext 101
Eric Borgström & Per Ledin: Bedömarvariation. Balansen mellan teknisk och hermeneutisk rationalitet vid bedömning av skrivprov Abstrakt och fulltext 133
Eveliina Tolvanen: Auktoritet i finlandssvenska och sverigesvenska myndighetstexter. En studie av lexikogrammatiska val och ergativa roller Abstrakt och fulltext 166
Jenny Stenberg-Sirén: Skriftspråksnära talat standardspråk. En studie av uttalsdrag i finlandssvenska tv- och radionyheter 1970–2009 Abstrakt och fulltext 197

Smärre bidrag

Charlotta af Hällström-Reijonen: Spår av språkvård i nutida finlandssvenskt tidningsspråk Fulltext 231

Recensioner

Henricson, Sofie: Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet på svenska språköar i Finland. 2013. Rec. av Catrin Norrby 238
Lagervall, Marika: Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning. 2014. Rec. av Ulla Stroh-Wollin 242
Linell, Per: Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. 2011. Rec. av Susanna Karlsson 246
Lundin, Katarina: Tala om språk. Grammatik för lärarstuderande. 2014. Rec. av Ida Larsson 250
Författarna i detta nummer 255
Senast uppdaterad: 2023-02-28