Språk och stil NF 25, 2015

Innehåll

Artiklar

Per Ledin & David Machin: Universitetet som en multimodal marknadsplats. Designen av en nyliberal managementdiskurs Abstrakt och fulltext 5
Olof Eriksson: Kontrastiv språkforskning på översättningsanalytisk grund – exemplet presens particip Abstrakt och fulltext 38
Yvonne Lindqvist: Det skandinaviska översättningsfältet – finns det? Abstrakt och fulltext 69
Maria Fremer: Men kör såhär, så slipper du göra bort dig. Hur svenskans dureform återspeglas i reklamfilmer Abstrakt och fulltext 88
Annika Hillbom: Känseladjektiv i svenskan: kategorier och figurativa användningar Abstrakt och fulltext 127
Andrej Scheglov: Magnus Erikssons landslag. Handskrifterna i Sankt Petersburg och Moskva Abstrakt och fulltext 160

Smärre bidrag

Arne Olofsson: »De statliga vägar med många olyckor» – en ny(gammal) determinativstruktur i svenskan? Fulltext 181
Olle Josephson: Den svenska språkvårdens centralstyrning Fulltext 186
Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson: Bör statlig språkvård vara språkaktivistisk? Fulltext 190
Daniel Wojahn: Språkaktivism, språkvård och språksyn. Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson Fulltext 194

Recensioner

Skrivande i skolan, red. av Maria Lindgren & Gudrun Svensson (2015). Rec. av Anne Palmér Fulltext 202
Lövestam, Sara: Grejen med verb. Grammatik som du aldrig har sett den förut (2014). Rec. av Lisa Holm Fulltext 203
Skoglund, Astrid: Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning. Innehåll, argumentation och modelläsare (2015). Rec. av Orla Vigsø Fulltext 206
Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil, red. av Carin Östman (2015). Rec. av Beatrice Silén Fulltext 209
Könskonstruktioner och språkförändringar. Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön, red. av Jenny Magnusson, Karin Milles & Zoe Nikolaidou (2015). Rec. av Eva Sundgren Fulltext 214
Teleman, Ulf: Nordister och nordistik i Lund – från 1860-tal till 1930-tal (2015). Rec. av Lars Wollin Fulltext 218
Författarna i detta nummer 203
Senast uppdaterad: 2023-02-28