Språk och stil NF 26, 2016

Innehåll

Artiklar

Bengt Nordberg: Talackommodation, språkstruktur och språkförändring Abstrakt och fulltext 5
Viveca Rabb: Från landsbygdsdialekter till Vasasvenska: Tecken på dialektutjämning och registrering av en stadsvarietet i fyra steg Abstrakt och fulltext 38
Maria Bylin: Adjektivböjningens -a och -e: Ett seglivat variationstillstånd Abstrakt och fulltext 69
Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén & Emma Aurora Bäck: Vem tycker om hen? Abstrakt och fulltext 101
Karin Milles: »Vi måste öva upp och ta mod till oss, enda sättetatt sedan bli dugliga väljare.» Strategiskt kommunikationsarbete inom den kvinnliga rösträttsrörelsen Abstrakt och fulltext 130
Mikko Kuronen, Riikka Ullakonoja & Maria Kautonen: Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare – automatiseras uttalet? Abstrakt och fulltext 161
Anna Sahlée: Hur löser de uppgiften? En studie av underkända och högt betygsatta provtexter i svenska och svenska som andraspråk Abstrakt och fulltext 195

Smärre bidrag

Olle Josephson: Att skilja på de och dem. Ett tipsresultat Fulltext 231
Susanna Karlsson: Mötesspråk i högskolors och universitets språkvalsdokument Fulltext 234
Hans Jonsson: Skeendets semantik Fulltext 240

Recensioner

Hagren Idevall, Karin: Språk och rasism. Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion (2016). Rec. av Charlotta Seiler Brylla Fulltext 243
Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser, red. av Paula Henrikson & Jon Viklund (2015). Rec. av Alva Dahl Fulltext 247
Lagerholm, Per: Språknormer och språkvärdering (2016). Rec. av Maria Bylin och Lena Lind Palicki Fulltext 250
Reading and Writing from Below: Exploring the margins of modernity, red. av Ann-Catrine Edlund, T.G. Ashplant & Anna Kuismin (2016). Rec. av Zoe Nikolaidou Fulltext 253
Steffensen, Tom: Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaseret skoleprojekt (2016). Rec. av Henrik Rahm Fulltext 257
Westberg, Gustav: Legitimerade föräldraskap 1870–2010: en diskurshistorisk undersökning (2016). Rec. av Mats Landqvist Fulltext 260
Widbäck, Anders: Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog (2015). Rec. av Ann-Catrine Edlund Fulltext 264
Sociolingvistik i praktiken, red. av Sally Boyd & Stina Ericsson (2015). Rec. av Eva Sundgren Fulltext 268
Författarna i detta nummer 275
Senast uppdaterad: 2023-02-28