Språk och stil NF 27, 2017

Innehåll

Artiklar

Elisabet Engdahl & Elizabeth Coppock: Absolut superlativ i samtida språkbruk Abstrakt och fulltext 5–20
Emma Sköldberg & Lena Wenner: Folkmun och Luxikon: En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter Abstrakt och fulltext 21–48
Lennart Larsson: Vilken plats hade kvinnan? Om grammatiskt och sexuellt genus i SAOL:s sjunde upplaga 1900 Abstrakt och fulltext 49–66
Lena Rogström: »Om wåra swänske ord komma i bruk, kunna de såwäl som fremmande förstås»: En studie av lexikalisk förändring i juridiskt språk på 1600-talet Abstrakt och fulltext 67–95
Christian Waldmann & Marlene Johansson Falck: Tankar kring kring: En diakron studie av prepositionsbruket vid kognitionsverb Abstrakt och fulltext 96–128
Jaana Kolu: »just de niillä oli sovmorgon»: Kulturella och pragmatiska aspekter på kodväxling i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda, Stockholm och Helsingfors Abstrakt och fulltext 129–158
Saara Haapamäki & Harriet Eriksson: Flerspråkighet i Kjell Westös romaner: Om en analysmodell och dess tillämpning Abstrakt och fulltext 159–188
Hanna Sofia Rehnberg: Från dinosaurie till modern myndighet: Fallet Trafikverket – hur medarbetare skapar mening i relation till värdeordet modern Abstrakt och fulltext 189–220
Simon Magnusson: Spelet mellan bilderna: Sekventiell analys av åhörares möjligheter att delta under bildspelspresentationer Abstrakt och fulltext 221–248

Recensioner

Engstrand, Olle: Kan du säga Schweiz? En bok om uttal på svenska och utländska. 235 s. Morfem 2016. ISBN 978-91-980922-9-5. Rec. av Therese Leinonen Fulltext 249–250
Kalm, Mikael: Satsekvivalenta infinitivfraser i svenskan. En synkron och diakron undersökning. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 99.) Diss. 263 s. Uppsala universitet 2016. ISSN 0083-4661, ISBN 978-91-506-2607-0. Rec. av Jan Terje Faarlund Fulltext 251–255
Nordenfors, Mikael: Elevernas texter. Redskap för textanalys, textsamtal och bedömning. Studentlitteratur. 371 s. Lund 2017. ISBN 978-91-44-09711-4. Rec. av Carin Östman Fulltext 255–259
Pettersson, Theresia: Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 66.) Diss. 256 s. Stockholms universitet 2017. ISSN 0562-1097, ISBN 978-91-7649-803-3. Rec. av Harry Lönnroth Fulltext 259–263
Salö, Linus: Languages and Linguistic Exchanges in Swedish Academia: Practices, Processes, and Globalizing Markets. (Dissertations in Bilingualism 26.) Diss. Stockholms universitet 2016. ISBN 978-91-7649-326-7. Rec. av Janus Mortensen Fulltext 264–268
Författarna i detta nummer 269
Senast uppdaterad: 2023-02-28