Student hos oss

Här hittar du som redan är student hos oss allt du behöver veta om institutionen. Se gärna den praktiska informationen och länkarna här nedan. Om du är intresserad av att läsa hos oss hittar du mer information under utbildning.

Aktuella examensuppsatser och arkiv

Tentamenstider höstterminen 2022

Praktisk information

Här hittar du all tänkbar praktisk information som du behöver för att studera hos oss – mottagningstider, studievägledning, schema, hitta på Campus Engelska parken, bibliotek och mycket mer. Du hittar också mycket information om studentlivet i Uppsala på Uppsala universitets studentsida.

Ska du skriva tenta för första gången? Här finns information om att skriva tentamen.

Blanketter

Ansökan om tillgodoräknande, studieuppehåll eller anmälan om studieavbrott på program görs via länkarna nedan. Studenter på fristående kurser anmäler studieavbrott direkt i Ladok.

Ansökan om tillgodoräknande

Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om studieavbrott

Lika villkor

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Lärare, forskare och studenter ska oavsett bakgrund eller kön kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet.

Informationen ovan är hämtat från dokumentet Mål och strategier för Uppsala universitet. På Institutionen för nordiska språk bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar. Hos oss har du som student stort inflytande! Om du vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen, kontakta institutionens likavillkorsombud.

Stöd och hjälp med din utbildning

Som student vid institutionen har du möjlighet att få stöd och hjälp med din utbildning. För information om enskilda kurser och program hänvisar vi till Studium Där hittar du information om kursen, kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Om du har frågor angående dina studier vid institutionen, t.ex. antagning, kursval, tillgodoräknanden eller stöd för studenter med funktionsnedsättning kan du kontakta institutionens studievägledare

Studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-08-24