Student hos oss

Här hittar du som redan är student hos oss allt du behöver veta om institutionen. Se gärna den praktiska informationen och länkarna här nedan. Om du är intresserad av att läsa hos oss hittar du mer information under utbildning.

Aktuella examensuppsatser och arkiv

Tentamenstider HT 23 & VT 24

Praktisk information

Här hittar du all tänkbar praktisk information som du behöver för att studera hos oss – mottagningstider, studievägledning, schema, hitta på Campus Engelska parken, bibliotek och mycket mer. Du hittar också mycket information om studentlivet i Uppsala på Uppsala universitets studentsida.

Ska du skriva tenta för första gången? Här finns information om att skriva tentamen.

Tillgodoräknande, studieupphåll, studieavbrott

Vill du ansöka om tillgodoräknande, studieuppehåll eller anmäla studieavbrott på program, kontakta då vår studievägledare som hjälper dig vidare. Studenter på fristående kurser anmäler studieavbrott direkt i Ladok.

Studievägledning

Ladok

Likavillkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk arbetar för att studie- och arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och respekt. Hos oss bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.
 
Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Alla studenter, lärare och forskare ska kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet på lika villkor.
 
Institutionen för nordiska språk verkar för att lika villkor ska vara integrerat i institutionens vardagsarbete. Om du har synpunkter på hur vi kan bedriva och förbättra detta arbete, kontakta vårt likavillkorsombud på likavillkor@nordiska.uu.se.

Stöd och hjälp med din utbildning

Som student vid institutionen har du möjlighet att få stöd och hjälp med din utbildning. För information om enskilda kurser och program hänvisar vi till Studium Där hittar du information om kursen, kursplan, litteraturlista, tentamen och aktuellt schema.

Om du har frågor angående dina studier vid institutionen, t.ex. antagning, kursval, tillgodoräknanden eller stöd för studenter med funktionsnedsättning kan du kontakta institutionens studievägledare

Studenternas arbetsvillkor vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-12-27