Kurslitteratur och bibliotek

Kurslitteratur

Kursplan med litteraturlista hittar du under respektive kurs på sidan för fristående kurser. Du hittar även kursplanen i Studium.

Kurslitteratur säljs i de fysiska bokhandlarna Campusbokhandeln och Akademibokhandeln. Du kan också låna kurslitteratur på universitetets och studentnationernas bibliotek. Dessutom erbjuder nätbokhandlar kurslitteratur.

Institutionen för nordiska språk har även ett mindre institutionsbibliotek (Rum 16-2038A) där det finns viss kurslitteratur som kan läsas på plats.

Till viss del kan kurslitteraturen bestå av kompendier som säljs av respektive lärare vid kursstart eller på kursexpeditionen. Observera att kursmaterial som säljs av institutionen bara kan betalas med kort. På många kurser finns kompendierna i Studium.

Bibliotek

Karin Boye-biblioteket finns Språkvetenskapliga fakultetens böcker och tidskrifter, kurslitteratur, skönlitteratur, litteraturhistorisk, historisk, geografisk och samhällsvetenskaplig litteratur till hemlån. Det finns även digitala databaser och e-böcker som man får tillgång till genom att logga in med studentkontot. Även nationsbiblioteken kan ha kurslitteratur.

Till universitetsbiblioteket Carolina rediviva 

Senast uppdaterad: 2021-09-13