Studievägledning och kursadministration

Kontakta studievägledaren om du har frågor som rör studierna eller studiesituationen. Det kan handla om val av kurser, behörighet, yrkesplaner, studieteknik osv.

Studievägledaren kan också hjälpa dig med att ta kontakt med antagningsenheten vid universitetet, studerandebyrån, studiemedelsnämnden, kuratorer eller studentläkare.

Vid Uppsala universitet finns också ett handlingsprogram för sexuella trakasserier. Är man utsatt för sådana kan man vända sig till studievägledaren eller studierektor. Ärendet behandlas då skyndsamt och konfidentiellt.

Studievägledningens mottagningstider

Institutionens studievägledare finns i hus 16 på plan 2 (rum 16-2059) i Engelska parken.

Personal: Amanda Bergqvist

Mottagning (rum 16-2059)

Boka en tid genom att skriva till ​studievagledningen@nordiska.uu.se eller ringa 018-471 12 84 under telefontiderna.

Telefontider (018-471 12 84)

måndag: 10–11
onsdag: 10–11
fredag: 10–11

Frågor om Basic Swedish Uppsala besvaras av Niki Metrahi

telefonnummer: 018-471 12 99
epost: basic@nordiska.uu.se

Frågor om Basic Swedish Gotland, Behörighetsgivande utbildning i svenska och Swedish for Academics besvaras av Tünde Blomqvist

telefonnummer: 018-471 63 59
måndagar: 11:00–12:00
torsdagar: 13:00–14:00

epost, Basic Gotland: basicgotland@uu.se
epost, Behörighetsgivande utbildning i svenska: behorighetsgivande@nordiska.uu.se 
epost, Swedish for Academics: swedish@nordiska.uu.se

Kursadministrationens mottagningstider

Institutionens kursadministration finns i hus 16 på plan 2 i Engelska parken. Här kan du hämta ut rättade prov, intyg o.s.v. Det går bra att kontakta kursadministrationen via e-post och telefon.

Rättade tentor lämnas ut

tisdag: 9–10
torsdag: 15–16

För andra ärenden eller tider måste du boka en tid. Kontakta info@nordiska.uu.se för att boka in ditt besök.

Personal (rum): Rigmor Moberg (16-2016 B), Alex Fälting (16-2060), Amanda Bergqvist (16-2059), Niki Metrahi (16-2058)

Telefontid (018-471 12 71)

måndag: 10.00–11.00
tisdag: 10.00–11.00
torsdag: 10.00–11.00
fredag: 10.00–11.00

E-post

info@nordiska.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-16