Registrering och omregistrering

Registrering innebär att du tar din plats på kursen i anspråk, och medför att du får delta som student i undervisningen på kursen.

Om du går en kurs som sträcker sig över mer än en termin ska du fortsättningsregistrera dig vid ny termin.

Registrering och fortsättningsregistrering görs i allmänhet i Ladok, men andra former såsom registrering genom upprop kan förekomma.

Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Anmäl önskemål om omregistrering till studievägledningen, Besked om omregistrering kan ges tidigast sista registreringsdag eftersom nyantagna studenter har förtur.

Studievägledningen omregistrerar studenter i den ordning önskemålen kommer in, men du prioriteras för omregistrering om du har intyg på militärtjänstgöring, sjukdom eller föräldraledighet eller om du sedan tidigare har tagit poäng inom den kurs du önskar bli omregistrerad på. Bifoga intyg i din kontakt med studievägledningen.

Senast uppdaterad: 2021-09-13