Studieavbrott

Ett studieavbrott innebär att du inte tänker fullfölja kursen och att du avsäger dig din plats.

Om du avbryter en kurs inom tre veckor från kursstart blir det ett tidigt avbrott. Det innebär att du kan söka kursen igen på vanligt sätt inför en annan termin om du så önskar.

Om du avbryter en kurs senare än tre veckor efter kursstart blir det ett sent avbrott som innebär att du inte kan söka kursen igen på vanligt sätt. Om du önskar läsa kursen en annan termin ska du kontakta studievägledningen för eventuell omregistrering. Se vidare under ”Registrering och omregistrering”.

Om du vill göra studieavbrott från din kurs ska du alltid anmäla det i Ladok och meddela läraren på kursen. Du kan anmäla studieavbrottet själv i Ladok. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta studievägledningen.

Vill du göra ett studieavbrott från program börjar du med att kontakta studievägledningen.

Senast uppdaterad: 2022-11-21