Studievägledarens mottagning inställd tills vidare

Institutionens studievägledare Jan Axelson har avlidit. Studievägledarens mottagning är därför inställd tills vidare. För att underlätta vårt arbete i den rådande situationen vill vi be dig om följande:

Uppdatering 2019-12-12:
Fr.o.m. V. 51 (16 december) erbjuder vi åter studievägledning. Under resten av året har vi samma mottagningstider som tidigare under höstterminen. Nya mottagningstider kommer att publiceras i januari.

Vill du boka ett samtal för studieplanering? Vänd dig i första hand till Uppsala universitets centrala studie- och karriärvägledning. Se www.uu.se/vagledning för mer information.

Har du något pågående ärende med Jan Axelson som ansvarig tjänsteman? Skriv ett e-brev till studievagledningen@nordiska.uu.se och beskriv ditt ärende kort så försöker vi hjälpa dig.

Har du frågor som rör våra förutbildningar (Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska)? Skriv ett e-brev till IFB@nordiska.uu.se.

Har du frågor som rör Basic Swedish? Skriv ett e-brev till basic@nordiska.uu.se.

Har du frågor som rör Språkvetarprogrammet? Skriv ett brev till spv@sprakvet.uu.se

Övriga ärenden. Skriv ett e-brev till studievagledningen@nordiska.uu.se.

Studievägledning

Till institutionens studievägledare kan man vända sig om man har frågor eller problem som rör studierna eller studiesituationen i vid mening, val av kurser, behörighet, yrkesplaner, studieteknik osv.

Studievägledaren kan också hjälpa till med att ta kontakt med antagningsenheten vid universitetet, studerandebyrån, studiemedelsnämnden, kuratorer eller studentläkare. Vid Uppsala universitet finns också ett handlingsprogram för sexuella trakasserier. Är man utsatt för sådana kan man vända sig till studievägledaren eller studierektor. Ärendet behandlas då skyndsamt och konfidentiellt.

Studievägledaren har särskilda mottagningstider. Om ingen av dessa tider passar kan man oftast boka en annan tid för ett möte.