UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

UPP-NOS nr 676, 20 februari 2024

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

Högre seminarium

21 FEB. Philippe Collberg, Högskolan i Halmstad. Elevers meningsindelning. Plats: Engelska parken 16-2043, kl. 14.15–16.00.

28 FEB. Mittseminarium, Milena Zart, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Granskare: docent Magnus Ängsal, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Plats: Engelska parken 16-2043, kl. 14.15–16.00.

6 MARS. Anna Jon-And, SU. Modellering av språklig överföring och förändring påverkad av språkkontakt. Plats: Engelska parken 16-2043, kl. 14.15–16.00.

20 MARS. Denny Jansson, doktorand, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Seminariet kommer att utgå ifrån Dennys pågående avhandlingsprojekt om skolan som dialektal mötesplats. Plats: Engelska parken 16-2043, kl. 14.15–16.00.

Kollokvier, föreläsningar och övriga seminarier

22 feb. Fornnordisterna. Fr.o.m. Vafþrúðnismál 8. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet, kl. 16.15–18.00. Läs mer här.

26 feb. Samtalslabb. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2040, kl. 11.15–12.00. Läs mer här.

11 mars. Samtalslabb. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2040, kl. 11.15–12.00. Läs mer här.

14 mars. Fornnordisterna. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet, kl. 16.15–18.00. Läs mer här.

19 mars. TID-kollokviet. Linda Nordenskjöld Narfström, Södertörns högskola. Identitetskonstruktioner i interaktion på språkcaféer. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmarkrummet, kl. 13.15–15.00. Läs mer här.

19 mars. Språkrådets seminarer. Jennie Spetz, Mot sanning och försoning? Om arbetet inom Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Plats: Språkrådet i Stockholm eller via Zoom, kl. 14.30–16.00.

Konferenser och symposier

 • 21–23 maj 2024. ELE2024. Åbo akademi University, Vaasa. The theme of the conference, Breaking Boundaries for Language Education, aims to explore language education from a variety of perspectives, embracing ELE’s broad definition of language education. Läs mer här.
 • 21–23 maj 2024. Conference Unraveling Linguistic Productivity: Insights into usage, processing and variability. Ghent University (Belgium). The aim of the conference is to bring together linguists and psycholinguists from different horizons who are interested in linguistic productivity. Läs mer här.
 • 23–24 maj 2024. Conference in Nuuk, May 2024: Language ideologies and inequality with a perspective on the Arctic. Läs mer här.
 • 12–14 juni 2024. 16:e konferensen för Nordiska språk som andraspråk, NORDAND16. Konferensen arrangeras av svenskämnet inom institutionen för kultur och lärande på Södertörns högskola. Platsen för konferensen är Södertörns högskola, Flemingsberg. Kontakt: nordand16@sh.se. Läs mer här.
 • 3–4 juni 2024. Grammatik i Norden (GRAMINO) 4, Sigtunastiftelsen. Syftet med konferensen är att samla forskare som undersöker grammatiska förhållanden i nordiska språk. Läs mer här.
 • 13–14 juni 2024. SLBI 2024. Small languages, big ideas: the smaller Germanic languages from a theoretical, general and comparative perspective. Platsen för konferensen är Uppsala. Läs mer här.
 • 17–19 juni 2024. Sällskap för östnordisk filologis sjätte internationella konferens i Helsingfors. Konferensen arrangeras av Institutionen för språk- och kommunikations-studier vid Jyväskylä universitet. Platsen för konferensen är Finska Litteratursällskapets festsal i centrum av Helsingfors. Kontaktperson: Harry Lönnroth.
 • 8–11 juli 2024. ICLaVE|12 Wien. 12th International Conference on Language Variation in Europe. Start of paper, poster and multimedia submission: 1 November 2023. Läs mer här.
 • 19–23 augusti 2024. The 28th International congress of onomastic sciences i Helsingfors, Finland. Temat är “Sustainability of names, naming and onomastics”. Tidsfrist för att skicka abstrakt är 31 oktober 2023. Läs mer här.

Nytt i DIVA

Svahn, Margareta. ”Talar dagens västgötska ungdomar dialekt?” Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala : Årsbok 2022-2023, Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 2024.

Lediga tjänster

Assistant Professor in Swedish linguistics and language proficiency at Ghent University. Sista ansökningsdag 7 mars 2024. Läs mer här.

Visiting Faculty Position in World Languages Scandinavian Studies. Augustana College. Läs mer här.

Stipendier

Kungl. Gustav Adolfs Akademien utlyser resemedel för doktorander och postdoktorala forskare samt tryckningsbidrag för doktors-avhandlingar. Härutöver utlyses medel från Landsprosten Erik Anderssons minnesfond. Sista ansökningsdag: 24 februari 2024. Läs mer här.

2024-års ansökningsperiod för Svensk-isländska samarbetsfonden har öppnat. Ansökningsperioden stänger 29 februari. Ansökningsformuläret finns både på svenska
och isländska. Läs mer här.

Pedagogiska utvecklingsmedel för att stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet. Sista ansökningsdag: 20 mars 2024. Läs mer här.

Ny litteratur

 • Lykke, Nina: Vi er ikke her for å ha det morsomt. Oslo, 2023.
 • Mæhlum, Brit og Røyneland, Unn: Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. 2. utgave, 1. opplag. Oslo, 2023.
 • Variationslingvistik i Norden - språkförändringsprocesser i dagens samhälle. Ett symposium till minne av Bengt Nordberg, Uppsala den 31 mars och 1 april 2022. Red: Ganuza, Natalia, Håkansson, David, Melander, Björn & Thelander, Mats. (Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala universitet, 104.) Uppsala 2023.
 • Hyltenstam, Kenneth (red): Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Andra upplagan. Lund, 2023.​
 • Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin och Stjärnlöf, Sune: Svenska grammatik. Svensk grammatik på svenska. Första upplagans sjuttonde tryckning. Stockholm, 1984.
 • Sundgren, Eva (red): Sociolingvistik. Tredje upplagan. Stockholm, 2024.​
 • Lagerholm, Per: Språkvetenskapliga uppsatser. Tredje upplagan. Lund, 2024.

Senast uppdaterad: 2024-02-20