UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 606, 23 september 2020

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium. Under hösten genomförs högre seminarier på plats med möjlighet till passivt deltagande via Zoom (undantaget seminarium med sekretessbelagt material). Erfarenheter från vårens seminarier visar att det är svårt att praktiskt genomföra möten där vissa är på plats i lokalen och andra deltar via Zoom. Vi vill ändå möjliggöra för dem som så önskar att via Zoom ta del av högre seminarier. Deltagare via Zoom kan dock inte ställa frågor eller delta i diskussioner.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER
23 SEPTEMBER. Memet Aktürk Drake: Språkpolitiska motiveringar till skolans stöd för minoritetsmodersmål. Plats: 16-0043 & Zoom. kl. 14.15-16.00.
30 SEPTEMBER. Anna Lindström. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
7 OKTOBER. Maria Johansson. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
14 OKTOBER. Veturliði Óskarsson. Plats: 6-0022. kl. 14.15-16.00.
21 OKTOBER. Martina Zachiu. Plats: 7-0042. kl. 14.15-16.00.
28 OKTOBER. Sonja Entzenberg. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
4 NOVEMBER. Adrian Sangfelt. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.
11 NOVEMBER. Per Klang. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
18 NOVEMBER. Johan Hedberg. Plats: 16-0043. kl. 14.15-16.00.
25 NOVEMBER. Natalia Ganuza & Maria Rydell. Plats: 7-0043. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
28 september. Samtalslabb. Marie Flinkfeldt och Helena Tegler: Datasession. Plats: Tupprummet 14:340 (Blåsenhus), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.

19 oktober. Samtalslabb. Klara Bertils: Datasession. Plats: 16:1058 (Engelska parken), endast deltagande på plats, kl. 11.15-12.00. Läs mer här.

13 oktober. TID-kollokviet. Sofia Orrbén: Starka offer och sårbara förövare – Subjektspositionering i sexualbrottsdomar. Plats: Widmark-rummet 16-2040 (Engelska parken & Zoom), kl. 13.15-15.00. Läs mer här.

3 december. Lansering av forskningsplattformen Runor. Plats: Geijerssalen 6-1023 (Engelska parken) & Zoom, kl. 15.15-17.00. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Konferensen genomförs via Zoom. Sista dag för anmälan till konferensen med föredrag är 1 september. Sista dag för anmälan utan föredrag är 1 oktober. Läs mer här.
 • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. Konferensen genomförs digitalt. Sista dag för anmälan är 28 september. Läs mer här.
 • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens. Deltagande sker antingen på plats i Stockholm eller digitalt. Läs mer här.
 • 26-27 november. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.
 • 14-16 april 2021. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 15 mars 2021.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Its main goals are to create and strengthen connections between researchers working on different languages, with different methodological and theoretical approaches. Läs mer här.

LEDIGA JOBB

 • Doktorand i nordiska språk. Uppsala universitet. Sista ansökningsdag 30/9-2020. Ansök här.
 • Doktorand i nordiska språk. Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag 1/10-2020. Ansök här.
 • Doktorand i svenska som andraspråk. Göteborgs universitet. Sista ansökningsdag 1/10-2020. Ansök här.
 • Doktorand i humanistiska studier med inriktning mot svenska språket. Karlstads universitet. Sista ansökningsdag 25/10-2020. Ansök här.
 • Postdoktor i flerspråkighet och/eller svenska som andraspråk. Umeå universitet. Sista ansökningsdag 18/10-2020. Ansök här.
 • Vikarierande lektor i Svenska och lärande, 50 %. Malmö universitet. Sista ansökningsdag 28/9-2020. Ansök här.

NY LITTERATUR
Hodge, Robert & Kress, Gunther: Social semiotics. Cambridge, 1988.
Jünger, Ernst: The Forest Passage. Candor, NY, 2013.
Liljeqvist, Björn: Plugga smartare. Lund, 2019.
Fairclough, Norman: Media discourse. London, 1995.
Bell, Allan & Garrett Peter (red.): Approaches to media discourse. Oxford, 1998.
Gibbons, Pauline och Aldén, Kristina (övers.): Stärk språket, stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Femte upplagen. Lund, 2018.
Söderlund, Petra (red.): Phosphoros 1812 -  1813. Svenska Vitterhetssamfundets Faksimilutgåvor 3:3 (medlemsbok). Stockholm, 2019.
Andersson, Roger (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 5. Runica et Mediævalia, Editiones 14. Stockholm, 2020.
Halliday, M. A. K. & Ruqaiya, Hasan: Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Andra upplagan. Oxford, 1989.
Liepe, Lena: Reliker och relikbruk i det medeltida Norden.  (Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 11.) Stockholm, 2020.
Lovén, Christian: Det medeltida Sverige. Band 2. Södermanland: 7 Åkers härad och Strängnäs stad. (DMS 2:7)
Levy Scherrer, Paula & Lindemalm, Karl: Rivstart (B2 + C1 Textbok). Stockholm, 2017.