UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 599, 1 april 2020

OBS. Under rådande situation, ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium då seminarier och liknande kan, med kort varsel, framflyttas, ställas in eller hållas på distans.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER
8 APRIL. Johanna Salomonsson: Språklig variation i nationella prov från åk 6 – en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk. Plats: Via videolänk (ZOOM). kl. 14.15-16.00.
22 APRIL. Michael Dunn: The project "1000 years of language contact: convergence and divergence on Gotland”. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
29 APRIL. Ellen Bijvoet: Attityder till spår av andra språk i svenskan – en rapport från Språkrådet. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
6 MAJ. Klara Bertils: Titel meddelas senare. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
13 MAJ. Mikael Winninge: Titel meddelas senare. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
20 MAJ. Linnea Wenell: Titel meddelas senare. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.
27 MAJ. Tommaso M. Milani: Andraspråksinlärning, utbildning och social (o)rättvisa i en flerspråkig kontext. Plats: 16-2041. kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
Obs. Inställt. 2 april. Runråd 102. Tristan Mueller-Vollmer berättar om sitt avhandlingsprojekt: Personal Names on Swedish Viking Age Runestones. Plats: 16-2041. kl. 16.15-18.00.
Obs. Inställt 28 april. TID-kollokvium. Workshop om forskningsanknytning i undervisningen. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 13.15-15.00.
12 maj. TID-kollokvium. Yvonne Hallesson m.fl. Förväntningar på elevers kritiska textkompetens i nationella läsförståelseprov. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 13.15-15.00

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 16 april, digitalt via videolänk (ZOOM). Workshop om historisk sociolingvistik i Stockholm. Språken som mötesplats. Historisk sociolingvistik som forskningsämne i Sverige vid Stockholms universitet. Workshopen är resultat av ett samarbete mellan forskare vid Uppsala och Stockholms universitet och en uppföljning av en workshop i Uppsala hösten 2019. Webbinarium. kl. 13.00-16. Anmäl dig här (senast 8 april).
 • 23-24 april. ASLA-symposiet 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Läs mer här. (Kan komma att hållas digitalt).
 • 14-15 maj. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med  underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Läs mer här.
 • 8-9 juni. Forum för Textforskning 15 vid Högskolan i Dalarna. Temat för konferensen är "land och stad" och tre plenarföreläsare kommer att belysa temat ur olika perspektiv. Läs mer här. 
 • 15-17 juni. 12th International Conference of Nordic and General Linguistics vid Oslo universitet. Läs mer här. 
 • 21-23 oktober. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Läs mer här. Anmäl dig senast 25 september. 
 • 4-5 november. NSFL 16, sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik vid Uppsala universitet. Temat är SFL i bekanta och nya landskap. Läs mer här.   
 • 18-19 november. SMDI14, fjortonde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet. Temat är Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld. En särskild workshop för doktorander anordnas den 17 november. 
 • 18-20 november. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. The conference focuses on discourse and interaction. Läs mer här
 • 19-20 november. Klarspråk 2020, nordisk klarspråkskonferens I Stockholm. Läs mer här.
 • 26-27 november april, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. Ecocriticism and old norse studies. Fourth Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN). The fourth workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies will ask how approaches from ecocriticism and related fields can be utilized in Old Norse studies. Läs mer här.

LEDIGA JOBB

STIPENDIER

 • Wallenbergstiftelserna utlyser medel till forskare och forskningsprojekt. Läs mer här. Sista ansökningsdag 14 april.

 • Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 400 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område. Läs mer här. Sista ansökningsdag 16 april.

NY LITTERATUR
Wallqvister, Camilla: På andra sidan vägen. Stockholm, 2012. (Lättläst)
Eriksson Sandberg, Moa: Årets semla. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ajvide Lindqvist, John: Vårt blod. Våra ben. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Fredriksson, Anna: Resväskan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Sten, Camilla & Sten, Viveca: Långhelgen. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Bäck, Madeleine: Lådan. Stockholm, 2018. (Lättläst)
Forss, Lina: Inte någon som du. Stockholm, 2019. (Lättläst)
Ask, Eva: Hotell Harmoni. Stockholm, 2016. (En lätt pocket)
Elmeroth, Elisabeth: Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund, 2018.
Illman, Ruth & Nynäs, Peter: Kultur, människa, möte. Ett humanistiskt perspektiv. Lund, 2017.