UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 623, 15 juni 2021

OBS. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.

HÖGRE SEMINARIER

Tack för denna termin och väl mött efter sommaren. 

KOLLOKVIER, föreläsningar och ÖVRIGA SEMINARIER

21 juni. Extra TID-kollokvium. Om insamling och bearbetning av data från sociala medier. Plats Zoom, kl. 13.15–15. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • Framflyttad till 2022. OFTI är ett tvärdisciplinärt nordiskt forskarnätverk för forskning om talspråk, samtal och interaktion. Årets tema är Mångfald och förändring som med fördel kan tolkas fantasirikt. Presentationer och datasessioner inom andra områden än temat är också välkomna, hos oss är det tillåtet att vara kreativ! Alla presentationer ges på svenska, norska, danska eller engelska. Då vi längtar efter att ses på riktigt kommer konferensen i det fall att spridningen av covid-19 kvarstår till sommaren, skjutas upp till hösten 2022. Detta meddelas i sådana fall den 9 augusti, då inlämning av abstrakt öppnar. Läs mer här.
 • 11-12 november 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Läs mer här.
 • 24-25 november 2021. NNMF 8, den åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning. Temat för konferensen är Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur. I samband med konferensen arrangeras också en prekonferens för doktorander den 23 november. Sista datum för inskick av abstract är 16 augusti 2021. För frågor kontakta Jenny Wiksten Folkeryd, Yvonne Hallesson eller AnnaCarin Billing.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.
   

Nytt i diva

Ny litteratur

 • Agebjörn, Anders: Learning of Definiteness by Belarusian Students of Swedish as a Foreign Language. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 42). Göteborg, 2021.
 • Lippi-Green, Rosina: English with an Accent. Language, ideology, and discrimination in the United States. Second edition. London, 2012.
 • Renberg, Bo: Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Upplaga 2:2. Lund, 2014.
 • Lindstedt, Inger: Talarens hantverk. Att göra framgångsrika presentationer. Upplaga 1:8. Lund, 2020.
 • Strömquist, Siv: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Upplaga 8:1. Malmö, 2019.
 • Viberg, Åke, Ballardini, Kerstin och Stjärnlöf, Sune: Svensk grammatik på svenska. Upplaga 1:15. Stockholm, 1984.
 • Koeneman, Olaf och Zeijlstra, Hedde: Introducing syntax. Andra tryckningen. Cambridge, 2018.
 • Grant, Linda m fl.: Pronounciation Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. University of Michigan, 2014.
 • Steensland, Lars: Lukaswaundşilą. Lukasevangeliet översatt till älvdalska. Lund, 2015.
 • Steensland, Lars: Markuswaundşilą. Markusevangeliet översatt till älvdalska med inslag av olika bymål. Lund, 2013.
 • Andersson, Pell-Birgitta: Somordågå i Brindbjärr. Įe buok so bellið leså ǫ övdalska eld ǫ swenska/Sommardagar i Brindberg. En bok som man kan läsa på älvdalska eller på svenska. Älvdalen, 2005.
 • Götesson, Barbro: Rigåvur. Įe övdalsk sågå. Älvdalen, 2020.

Senast uppdaterad: 2021-06-22