UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

UPP-NOS nr 666, 19 september 2023

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

Högre seminarium

20 SEP. Andreas Nuottaniemi, Umeå universitet, nydisputerad, adjunkt i språkdidaktik. ”Med jämlikhet som utgångspunkt: om flerspråkighet och social rättvisa i andraspråksundervisningen”. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet, kl. 14.15-16.00.

11 OKT. Mikael Tsiouris, doktorand, Inst. för nordiska språk. ”Halvtidsseminarium: Modala hjälpverb i älvdalska”. Opponent: FD Miriam Thegel, Institutionen för moderna språk. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet, kl. 14.15-16.00.

18 OKT. Ellen Bijvoet, Gustav Bockgård, Natalia Ganuza, Anna Lindström, Hanna Sofia Rehnberg, Karin Senter, Marie Sörlin och Matteo Tarsi, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Presentation av nya forskningsidéer och erfarenheter av att söka externa forskningsmedel. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet, kl. 14.15-16.00.

25 OKT. FD Agnieszka Backman, postdokforskare, Institutionen för nordiska språk. Användningen av digitala metoder i två forskningsprojekt: The Materialities of medieval manuscripts in digital repositories samt samarbetsprojektet Data-Sitters Club. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet, kl. 14.15-16.00.

Kollokvier, föreläsningar och övriga seminarier

20 sep. ENES-seminariet. Jhonny Therus. Nya undersökningar i Köpingsvik, den vikingatida-medeltida handelsplatsen på Öland. Plats: Engelska parken 7-0043,
kl. 18.15–20.00. Läs mer här.

21 sep. Runråd 121. Magnus Green: Boken Drömvist: litterärt tillämpad runologi i kunskapsförmedlingens tjänst. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet och på Zoom, kl. 16.15–18.00. Läs mer här.

17 okt. TID-kollokvium. Kristy Beers Fägersten, professor i engelska med lingvistisk inriktning, Södertörns högskola. ”Alkohol och drickande i tecknade serier i nordisk dagspress (med fokus på Sverige)”. Plats: Engelska parken 16-2041 Widmark-rummet, kl. 13.15–15.00. Läs mer här.

18 okt. ENES-seminariet. Joakim Kjellberg. Bebyggelse och infrastruktur i Östra Aros och det äldsta Uppsala - i ljuset av de arkeologiska undersökningarna på Stora torget 2022. Plats: Engelska parken 7-0043, kl. 18.15–20.00. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 20-22 september 2023. Konferens. Names and politics / Namen und Politik. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tyskland. Läs mer här.
 • 21-22 september 2023. 39:e konferensen om forskning om tal och interaktion (OFTI) vid Uppsala universitet. Temat är Samtal i arbetslivet. Läs mer här.
 • 26-27 september 2023. Konferens. Litteracitet och lärande i Högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall. Läs mer här.
 • 28-30 september 2023. Konferens. Names in the Economy 7. Names in Times of Crisis: age of pandemy, energetic deficiency, and war. Universitetet i Verona. Abstract kan skickas in t.o.m. 28 februari 2023. Epost för abstract.
 • 4-6 oktober 2023. Trettionionde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning vid Linnéuniversitetet i Växsjö. Temat är Hållbar svenska. Läs mer här.
 • 12-13 oktober 2023. Elfte nordiska konferensen om språk, kön och identitet i Uppsala. Läs mer här.
 • 14-16 november 2023. NORNA-symposium i Uppsala. Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Läs mer här.
 • 16-17 november 2023. 19:e konferensen om SFL och socialsemiotik, Örebro universitet. Temat på årets konferens är ”Digitaliseringens möjligheter och problem”. Läs mer här.
 • 17-19 juni 2024. Sällskap för östnordisk filologis sjätte internationella konferens i Helsingfors. Konferensen arrangeras av Institutionen för språk- och kommunikations-studier vid Jyväskylä universitet. Platsen för konferensen är Finska Litteratursällskapets festsal i centrum av Helsingfors. Kontaktperson: Harry Lönnroth.
 • 8-11 juli 2024. ICLaVE|12 Wien. 12th International Conference on Language Variation in Europe. Start of paper, poster and multimedia submission: 1 November 2023. Läs mer här.​
 • 19-23 augusti 2024. The 28th International congress of onomastic sciences i Helsingfors, Finland. Temat är “Sustainability of names, naming and onomastics”. Tidsfrist för att skicka abstrakt är 31 oktober 2023. Läs mer här.

Nytt i DIVA

Dahl, Alva, och Elin Svahn. ”The Consecration of Languages through Translation Awards in Sweden (1970-2015)”. Meta, vol. 66, nr 3, Les Presses de l’Université de Montréal, 2021.

Nord, Andreas, m.fl. ”Språkhandledares gränsarbete : Dilemman i språkhandledning inom högre utbildning”. Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur : Åttonde nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF8), Uppsala universitet, 24–25 november 2021, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2023.

Ny litteratur

 • Hallström, Anna & Östberg, Urban: Ordbildning från grunden. Ordbildning för sfi och sva. Lund, 2018.
 • Ask, Sofia: Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Andra upplagan. Stockholm, 2019.
 • Kristian Blensenius (red): Valency and constructions. Perspectives on combining words (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 46). Göteborgs universitet, Göteborg, 2022.
 • Dahl, Marianne, Eek-Karlsson, Liselotte och Perselli, Ann-Katrin (red.): Att skapa en professionell identitet. Om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen. Stockholm, 2019.
 • Sturlason, Snorri: Histoire des rois de Norvège. Heimskringla. Deuxième partie: Histoire du roi Olaf le Saint. Traduit du vieil islandais, introduit et annoté par François-Xavier Dillmann. Éditions Gallimard, 2022.
 • GRIPLA XXXIII. Red: Gísli Sigurðsson & Annette Larsson. (Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Reykjavik, 2022.
 • Markstedt, Carl-Johan och Eriksson, Sven: Svenska impulser 1. Sanoma Utbildning. Andra upplagan, femte tryckningen. Stockholm, 2017.
 • Eriksson, Leif, Heijdenberg, Helena och Lundfall Christer: Svenska rum. Första upplagan, andra tryckningen. Stockholm, 2012.
 • Nilsson, Annika och Winqvist, Lena: Svenska 1 helt enkelt. Andra upplagan, femte tryckingen. Malmö, 2021.
 • Svenska skrivregler. Red: Ola Karlsson. Stockholm, 2017.
 • Holmer, Louise: Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 47). Göteborg, 2022.
 • Språkrådet rekommenderar: Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor. Red: Bylin, Mari & Melander, Björn. Utgiven av Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Stockholm, 2023.

Senast uppdaterad: 2023-09-20