UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 590, 6 november 2019

HÖGRE SEMINARIER

Onsdagar, Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
13 november.
Nina Begovic Jönsson: Att rita bokstäver eller att skriva text? - Repetitiv textproduktion i den grundläggande litteracitetsundervisningen på sfi.
20 november. Adam Horn af Åminne: Halvtidsseminarium.
27 november. Björn Melander: Östgötska som stigma, resurs och social konstruktion – tankar om ett eventuellt projekt.
11 december. Christina Hedman och Ulrika Magnusson: Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre gymnasieskolor.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

Torsdag 7 november. Isländska sällskapets höstmöte. I anslutning till mötet (ca kl. 18.30) håller fil. dr Håkan Jansson från Högskolan väst ett föredrag över ämnet ”Att studera förändringar i modern isländska – Något om verktyg och resultat”. Plats: 16-0043. Kl. 18.15–20.00.
Tisdag 12 november. TID-kollokviet. Gustav Bockgård: Att lära sig kooperativt lärande.. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
Tisdag 19 november. Grammatikkollokvium. Fredrik Valdeson, Inst. för svenska och flerspråkighet i Stockholm: Från skänka någon pengar till skänka pengar till någon. Bruksbaserade perspektiv på dubbelobjektskonstruktion och prepositionskonstruktioner i yngre nysvenska. Plats: 16-2041. Tid: 15.15–17.
Torsdag 21 november. Fornnordisterna: Saga Emundar lǫgmanns. Plats: 16-2041. Kl. 16.15–18.00.
Tisdag 26 november. TID-kollokviet. Linnea Wenell: Den digitala skolans textvärld – lärares uppgiftsinstruktioner och elevernas produktioner. Presentation och datasession med multimodala analyser av textmaterial från högstadiet. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
Onsdag 27 november. ENES 112. Hanna Dahlström: Det äldsta Köpenhamn – om regionala nätverk och framväxten av urbant liv under tidig medeltid. Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal. Kl. 18.15–20.00.
Tisdag 10 december. TID-kollokviet. Agnieszka Backman: (Titel meddelas senare). Plats: 16-0054. Kl. 13.15–15.00.
Onsdag 11 december. ENES 113. Ben Raffield: Comparative perspectives on slave raiding and trading in the northern world during the 8th–11th centuries. Plats: Upplandsmuseets föreläsningssal. Kl. 18.15–20.00.
Torsdag 12 december. Fornnordisterna: Saga Emundar lǫgmanns, fortsättning. Plats: 16-2041. Kl. 16.15–18.00.
Tisdag 17 december. Grammatikkollokvium. Lars-Olof Delsing från Lund gästar oss. Titel meddelas senare. Plats: 16-2041. Tid: 16.15–18 (Obs!). Post-seminarium.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

  • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Anmäl sker här senast 15 september.
  • Fredag 8–söndag 10 november. NNEs konference 2019 – Kildeudgivelse og tekstkritik i forskellige traditioner på Schæffergården i Hellerup norr om Köpenhamn.
  • Måndag 11 november. Språkseminarium i meänkieli vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Språkrådet anordnar ett språkseminarium i meänkieli. Anmäl ditt intresse via följande e-post.
  • Torsdag 23–fredag 24 april 2020. ASLA-symposiet 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Sista dag för inlämning av abstract: 1 november 2019.
  • Onsdag 6–torsdag 7 maj 2020. Humaniora och framtidens publiceringslandskap. För fakultetsledningar och forskare inom humaniora i Sverige, intresserade av att samlas och diskutera frågor rörande publicering, meritering, betydelsen av Plan S för humaniora, effekterna av bibliometriska mätningar på forskningens kvalitet och så vidare. Umeå universitet. (Mer information kommer senare).
  • Torsdag 14–fredag 15 maj 2020. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Dagen före konferensen anordnas ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund.
  • Måndag 15–onsdag 17 juni 2020. 12th International Conference of Nordic and General Linguistics vid Oslo universitet. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism.
  • Onsdag 21–fredag 23 oktober 2020. Svenskans beskrivning 38 vid Örebro universitet. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Sista datum för anmälan är 25 september 2020.

UTANFÖR INSTITUTIONEN

  • Måndag 25 november. Ortnamnssällskapets höstmöte. Föredrag av fil.dr Daniel Solling med titeln "Stamböcker - en underutnyttjad källa inom personnamnsforskningen". Efter mötet serveras supé till ett pris av 100 kr. Anmälan till supén görs på e-post till Ortnamnssällskapet eller telefon 0733525259 senast 17 november. Tid: 18.00 (precis). Lokal: Arkivcentrums föreläsningssal.


STIPENDIER

  • Bernadotteprogrammet. Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.