UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

UPP-NOS nr 658, 21 mars 2023

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

HÖGRE SEMINARIER

22 MARS. Carin Östman. Språkvården, författarna och samtalsspråket. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

29 MARS. Ellen Bijvoet. ”Lågutbildad, vänlig och rätt ambitiös". Om projektet: Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

12 APRIL. Anna Flyman Matsson. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041.
kl. 14.15-16.00.

19 APRIL. Ali Reza Majlesi, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Om forskningsprojektet Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder. Plats: Engelska parken 16-2041.
kl. 14.15-16.00.

26 APRIL. Maria Bylin, Språkrådet. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041.
kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA SEMINARIER

21 mars. Grammatikkollokvium. Mikael Tsiouris:  Hur avgränsas verben? Om svårigheten att fastställa kriterier för att definiera de modala hjälpverben. Plats: Engelska parken, 16-1059, kl. 15.15–17. Läs mer här.

27 mars. Namnforum: Arbetet med att skapa ett svenskt ortnamnslexikon (SOL). Elin Pihl och Mats Wahlberg, Isof. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 14.15–16.
Läs mer här.

30 mars. Runråd 117: ”Bidrag till tolkningen av Sparlösainskriften (Vg 119)”. Staffan Fridell. Plats: Engelska parken 16-0043 eller Zoom. kl. 16.15–18. Läs mer här.

28 mars. Språkrådets seminarium. Ingela Holmström, Inst. För lingvistik vid Stockholms universitet. Döva ”begynnande läsares” inlärning av skriven svenska.
Plats: Zoom eller hos Språkrådet i Stockholm, kl. 14.00–15.30.

31 mars. Turku Lecture Series in Multilingualism. Associate professor Sofie Henricson, University of Helsinki. Temporality and dialogicality in discriminatory linguistic landscapes. Plats: Zoom, kl. 14–16. Regigstrera dig här för zoomlänk.

Årsmöte

Årsmöte med Sällskapet för svensk dialektologi. Föredrag av prof. em. Ann-Marie Ivars, Helsingfors universitet: "Dialektinsamling i 150 år".

Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 18.15. Postseminarium.

Stipendium

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser maximalt fem stipendier ur Lars Hellbergs fond till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt. Sista ansökningsdag 31 mars. Läs mer här.

Svenska akademien utlyser forskningsanslag på 120 000 kronor för år 2023 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.
Sista ansökningsdag 28 april. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 24-26 maj 2023. Nordic Challenges and Identities: Pasts, Presents, Futures. UiO:Nordic is pleased to invite you to ReNEW's 6th annual Nordic Challenges conference in Oslo. Läs mer här.
 • 24-26 maj 2023. Den 17. konferansen om leksikografi i Norden. Bergen. Temaet er Det gamle og det nye i ordbøkene. Läs mer här.
 • 14-15 juni 2023. Isof. Nordterm 2023 i Stockholm. Välkommen att bidra med föredrag på temat "Terminologi i samhällets tjänst". Läs mer här.
 • 14-16 juni 2023. Forum för textforskning 16 vid Helsingfors universitet. Läs mer här.
 • 26 juni-2 juli 2023. ICCA, 6th International Conference on Conversation Analysis 2023 vid University of Queensland, Brisbane, Australien. Läs mer här.
 • 20-22 september 2023. Konferens. Names and politics / Namen und Politik. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tyskland. Läs mer här.
 • 21-22 september 2023. 39:e konferensen om forskning om tal och interaktion (OFTI) vid Uppsala universitet. Temat är Samtal i arbetslivet. Läs mer här.
 • 26-27 september 2023. Konferens. Litteracitet och lärande i Högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall. Läs mer här.
 • 28-30 september 2023. Konferens. Names in the Economy 7. Names in Times of Crisis: age of pandemy, energetic deficiency, and war. Universitetet i Verona. Abstract kan skickas in t.o.m. 28 februari 2023. Epost för abstract.
 • 4-6 oktober 2023. Trettionionde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning vid Linnéuniversitetet i Växsjö. Temat är Hållbar svenska. Läs mer här.
 • 12-13 oktober 2023. Elfte nordiska konferensen om språk, kön och identitet i Uppsala. Läs mer här.
 • 14-16 november 2023. NORNA-symposium i Uppsala. Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Läs mer här.
 • 16-17 november 2023. 19:e konferensen om SFL och socialsemiotik, Örebro universitet. Temat på årets konferens är ”Digitaliseringens möjligheter och problem”. Läs mer här.

NYTT I DiVA

Ledigt jobb

Institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet lyser ut tjänster: doktorand i svenska språket samt gästprofessor i SVAS och universitets-lektor i svenska språket. Sista ansökningsdag är den 14 april och 2 maj respektive. Läs mer här.

Ny litteratur

 • Lightbown, Patsy M. and Spada, Nina: How languages are learned. Fifth edition. Oxford univ. press, Oxford, 2021.
 • Belcher, Wendy Laura: Writing Your Journal Article in Twelve Weeks. A Guide to Academic Publishing Success. Second edition. Chicago, 2019.
 • Reasearch Methods in Psykolinguistics and the Neurobiology of Language. Edited by de Groot, Annette M. B. & Hagoort, Peter. New Jersey, 2018.
 • Kusch, Celena: Literary Analysis: The Basics. London, 2016.
 • Holmqvist, Kenneth, Nyström, Marcus, Andersson, Richard, Dewhurst, Richard, Jarodzka, Halszka & van de Weijer, Joost: Eye Tracking: A Comprehensive Giude to Methods and Measures. Oxford University Press, Oxford, 2011.
 • Jarrick, Arne & Josephson Olle: Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Upplaga 2:20. Lund, 2013.
 • Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun: Lära om språk. Språkvetenskaplig introduktion - begrepp, grammatik och svenska som andraspråk. Malmö, 2021.
 • Holmer, Louise: Neutrala substantiv på -ande i text och ordbok. Institutionen för Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet, Göteborg, 2022.
 • Holmes Janet & Wilson, Nick: An Introduction to Sociolinguistics. Sixth Edition. Oxon och New York, 2022.
 • Farrokhzad, Athena och Folkhammar, Kristoffer: Berör och förstör. Dikter för unga. Stockholm, 2021.
 • Berger, Mikael: Objekt i svenskans historia. En studie av varierande objektsplacering i fornsvenskan. Lunds universitet, Lund, 2022.
 • Niemi, Stina & Sevón, Sofia: Vetenskapligt skrivande för lata: 99 snabba skrivtips. Stockholm, 2022.
 • Dansk sproghistorie. Bind 4. Dansk i brug. Ebba Hjorth (huvudred.). Det danske Sprog- og Litteraturselskab och Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2020.
 • Dansk sproghistorie. Bind 5. Dansk i samspil. Ebba Hjorth (huvudred.). Det danske Sprog- og Litteraturselskab och Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2021.
 • Dansk sproghistorie. Bind 6. Forfatternes dansk. Ebba Hjorth (huvudred.). Det danske Sprog- og Litteraturselskab och Aarhus Universitetsforlag, Aarhus, 2022.
 • Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna: Akademiskt läsande och skrivande. Andra upplagan. Lund, 2021.

Senast uppdaterad: 2023-03-21