UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 586, 11 september 2019

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 18 september. Lasse Mårtensson & Gustav Bockgård: Mina forskningsintressen. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 25 september. Andreas Nord: Forskningsintressen på Institutionen för nordiska språk – resultat av en enkätstudie. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 2 oktober. Att söka externa forskningsmedel. Forskningssekreterarna Gustav Sigeman och Oddný Ósk Sverrisdóttir informerar. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 16 oktober. Anna Ingves: (Titel meddelas senare). Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 23 oktober. Sofia Orrbén: Att göra rätt – rapport från pågående avhandlingsprojekt. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 6 november. Ellen Bijvoet, Lena Ekberg, Lise Hansen, Margareta Svahn och Jan-Ola Östman: (Titel meddelas senare). Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 13 november. Nina Begovic Jönsson: (Titel meddelas senare). Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 20 november. Adam Horn: Halvtidsseminarium. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 27 november. Björn Melander: Östgötska som stigma, resurs och social konstruktion – tankar om ett eventuellt projekt. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 4 december. Hans Götzsche: Östskandinavisk syntax ur historiskt perspektiv. Plats: 16-2041. Kl. 14.15–16.00.
 • Onsdag 11 december. Christina Hedman och Ulrika Magnusson: (Titel meddelas senare). Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

 • Tisdag 17 september. TID-kollokviet. Sofia Orrbén: ”Allt möjligt trams”: en genreanalys av brottmålsdomar. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Tisdag 17 september. Grammatikkollokviet. Shiro Shibata, Stockholm, presenterar sitt avhandlingsprojekt: Bitransitiv verbpartikelkonstruktion som en familj av konstruktioner. Kl. 15.15–­17. Lokal: 16-2041.
 • Torsdag 19 september. Runråd 97. Svante Fischer: En ny runinskrift från Alsace, Frankrike. Plats: 16-2041. Kl. 16.15–18.00.
 • Tisdag 24 september. Fornnordisterna. Laxdœla saga, kap. 10, 17–18 och 24: Om Hrappr óþokki. Veturliði Óskarsson och Lasse Mårtensson inleder. Kl. 16.15–18. Lokal: 16-204
 • Tisdag 1 oktober. TID-kollokviet. Alexandra Petrulevich: Om projektet "Encapsulating the ontological other: practices of name policy making in the cadastral maps of the Swedish Empire (1630–1700)". Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Tisdag 15 oktober. TID-kollokviet. Marie Sörlin: Svensklärarstudenters grammatiksamtal – en datasession om termbruk. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Torsdag 17 oktober. Fornnordisterna. Eddadikten Alvíssmál. Henrik Williams inleder. Kl. 16.15–18, lokal: 16-2041. 
 • Måndag 21 oktober. Språkvetenskapliga sällskapet. Joakim Nivre: Från giriga algoritmer till universell grammatik. Plats: 16-2041. Kl. 18.00–19.00.
 • Torsdag 31 oktober. Runråd 99. Magnus Källström: Har dalrunorna sitt ursprung på Gotland? Plats: 16-2041. Kl. 16.15–18.00.
 • Tisdag 12 november. TID-kollokviet. Catharina Nyström Höög: Riskinformation och enskildas ansvar. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Torsdag 21 november. Fornnordisterna. Saga Emundar lǫgmanns – en kortsaga i Ólafs saga helga i Heimskringla, kap. 94, som utspelas här i Uppsala. Wilhelm Petersson inleder. Kl. 16.15–18. Lokal: 16-2041
 • Tisdag 26 november. TID-kollokviet. Linnea Wenell: Den digitala skolans textvärld – lärares uppgiftsinstruktioner och elevernas produktioner. Presentation och datasession med multimodala analyser av textmaterial från högstadiet. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Tisdag 10 december. TID-kollokviet. Agnieszka Backman: (Titel meddelas senare). Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
 • Torsdag 12 december. Fornnordisterna. Saga Emundar lögmanns, fortsättning. Kl. 16.15–18, lokal: 16-2041.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • Torsdag 12 september. Äldre språkhistoria – yngre forskare i Uppsala. Institutionen för nordiska i samarbete med Institutet för språk och folkminnen arrangerar detta endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare som är i början av sin forskarbana. Syftet är att samla unga forskare som intresserar sig för nordisk och äldre germansk språkhistoria, både från inhemska och utländska universitet, för att främja utbytet inom denna grupp av forskare och visa upp ett levande forskningsfält för intresserade studenter. Eventuella frågor skickas till Simon Karlin Björk eller Mathias Strandberg.
 • Måndag 16–onsdag 18 september. Antibiotic Prescription in primary care: Comparative perspectives vid Uppsala universitet.
 • Onsdag 16–torsdag 17 oktober. Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Fältet rättslingvistik har vuxit i Norden de senaste åren. Forskare i de nordiska länderna behöver hitta gemensamma plattformar för att presentera forskning och skapa gemensamma projekt, gärna i samarbete med det omgivande samhället. Vi vill skapa en sådan möjlighet genom en konferens där forskning, utbildning och praktik kan träffas. Deltagande utan föredrag eller poster, senast 15 september 2019. Du anmäler dig som deltagare på konferensen via konferensens anmälningsformulär.
 • Onsdag 23–torsdag 24 oktober. NNMF 7. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt. På NTNU i Trondheim. Konferansen for morsmålsdidaktisk forskning i Norden går av stabelen for syvende gang høsten 2019. I en tid med mange tverrfaglige temaer i skole og forskning håper vi at konferansen kan være en arena nettopp for å diskutere hva som er spesifikt for vårt fag – og ikke minst hva det er viktig å forske på i morsmålsfaget.
 • Torsdag 24–lördag 26 oktober. Workshop on language documentation: multilingual settings and technological advances, Uppsala. The workshop will provide a forum for discussing issues related to language documentation in multilingual settings and recent technological advances. This includes challenges of carrying out documentation of multilingual settings as well as contributions of recent technological advances in data collection and efficient data processing.
 • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Anmäl sker här senast 15 september.
 • Fredag 8–söndag 10 november. NNEs konference 2019 – Kildeudgivelse og tekstkritik i forskellige traditioner på Schæffergården i Hellerup norr om Köpenhamn.
 • Torsdag 23–fredag 24 april 2020. ASLA-symposiet 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Sista dag för inlämning av abstract: 1 november 2019.
 • Torsdag 14–fredag 15 maj 2020. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Dagen före konferensen anordnas ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund.

STIPENDIER

 • Kumlins, H resestip. Stipendieansökan kan skickas in t.o.m. 2019-09-24 17:00.
 • Bernadotteprogrammet. Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.

LEDIGA JOBB

 • Biträdande professor/professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet söker en biträdande professor/professor i nordiska språk. Anställningen fokuserar i synnerhet på undervisning och forskning i svenska språket. Sök senast 23 september 2019.
 • Två doktorandanställningar i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Sök senast den 30 september 2019.
 • Projektadministratör, vikariat, vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Välkommen med din ansökan senast den 20 september 2019.

NY LITTERATUR

Institutionen för nordiska språk

 • Pereswetoff-Morath, Sofia: Viking-Age Runic Plates. Readings and Interpretations. Translated from Swedish by Mindy MacLeod. (Acta Academiae regiar Gustavi Adolphi CLV, Runrön 21.)
 • Zetterholm, Elisabeth & Tronnier, Mechtild: Perspektiv på svenskt uttal. Fonologi, brytning och didaktik. Andra upplagan. Lund 2019.