UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 593, 18 december 2019

HÖGRE SEMINARIER
15 januari. Carin Leibring Svedjedal: Transpersoners egenvalda självbenämningar. Arbetsseminarium om enkätfrågor till avhandlingsprojektet. Plats: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
Tisdag 18 februari. TID-kollokviet. Maria Johansson – titel meddelas senare. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.
Tisdag 12 maj. TID-kollokviet. Yvonne Hallesson m.fl. – Förväntningar på elevers kritiska textkompetens i nationella läsförståelseprov. Plats: 16-2041. Kl. 13.15–15.00.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

  • Torsdag 23–fredag 24 april 2020. ASLA-symposiet 2020 vid Göteborgs universitet. Temat är Språklig mångfald. Sista dag för inlämning av abstract: 1 november 2019.
  • Onsdag 6–torsdag 7 maj 2020. Humaniora och framtidens publiceringslandskap. För fakultetsledningar och forskare inom humaniora i Sverige, intresserade av att samlas och diskutera frågor rörande publicering, meritering, betydelsen av Plan S för humaniora, effekterna av bibliometriska mätningar på forskningens kvalitet och så vidare. Umeå universitet.
  • Torsdag 14–fredag 15 maj 2020. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Dagen före konferensen anordnas ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund.
  • Måndag 8–tisdag 9 juni 2020. Forum för Textforskning (FoT) 15 vid Högskolan i Dalarna. Temat för konferensen är "land och stad" och tre plenarföreläsare kommer att belysa temat ur olika perspektiv. Sista datum för anmälan att anordna workshop 10 januari 2020 och 6 mars 2020 är sista datum att anmäla sessionsföredrag.
  • Måndag 15–onsdag 17 juni 2020. 12th International Conference of Nordic and General Linguistics vid Oslo universitet. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism.
  • Onsdag 21–fredag 23 oktober 2020. Svenskans beskrivning 38 vid Örebro universitet. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Sista datum för anmälan är 25 september 2020.
  • Onsdag 18–fredag 20 november 2020. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. The conference focuses on discourse and interaction. Sista datum för abstracts är 20 mars 2020.

STIPENDIER

  • Bernadotteprogrammet. Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.
  • Riksbankens Jubileumsfond utlyser medel till forskarinitierade Flexit-tjänster vid företag och andra organisationer inom privat och offentlig sektor samt idéburna organisationer. Sista ansökningsdag: 5 mars 2020.

LEDIGA JOBB