UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

UPP-NOS nr 646, 20 september 2022

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

HÖGRE SEMINARIER

21 SEPTEMBER. Daniel Wojahn, universitetslektor i svenska, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola. Framställning av flyktingar, migranter och andra mobila människor i svensk press under den så kallade flyktingkrisen (2015–2017). Med postseminarium. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

28 SEPTEMBER. Gilbert Ambrazaitis, universitetslektor i svenska som andraspråk, Institutionen för svenska språket, Linnéunniversitetet. Om barns produktion och bearbetning av kontrastiv sats-betoning, och om samspelet mellan gester och tal. Med postseminarium. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

5 OKTOBER. Carin Leibring Svedjedal, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Halvtidsseminarium. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

12 OKTOBER. Robin Samuelsson, postdok, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

DISPUTATION

Fredag 30/9 kl. 10.15 disputerar Karin Senter i Ihresalen.

Titeln är "Att göra förort: Om språkliga resurser hos gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund". Läs avhandligen här.

KOLLOKVIER, FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA SEMINARIER

26 september 2022. Namnforum. Diskussion om Clas Tollins nya bok ”Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: från idé till tolvtusen kartor”. Diskussionen leds av Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen och Alexandra Petrulevich, Uppsala universitet. Plats: Engelska parken 2-0076, kl. 13.15–15. Läs mer här.

27 september 2022. Seminarium, Spårkrådet. Aleksandrs Berdicevskis, Yvonne Adesam och Evie Coussé, Göteborgs universitet. Nyord och deras öden i jättelika korpusar. Plats: Zoom, kl. 14.00-15.30.

27 september. Samtalslabb. Fredrik Andreasson, doktorand i utbildningsvetenskap lägger fram data. Plats: Engelska parken 22-1005, kl. 11.15–12. Läs mer här.

28 september. Runråd 113. Magnus Källström. Till frågan om Kensingtonrunornas ursprung och spridning. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 16.15–18. Läs mer här.

4 oktober. TID-kollokviet. Anna Sahlée, Uppsala universitet. Arbetsseminarium Arbetsseminarium om elevtextanalyser. Plats: Engelska parken 16-2041, kl. 13.15–15. Läs mer här.

4 oktober. Seminarium, Spårkrådet. Susanna Karlsson, Göteborgs universitet. Skrivglapp eller förväntansglapp? Om att (försöka) undersöka universitetslärares attityder till och upplevelser av studenters skrivande. Plats: Zoom, kl. 14.00-15.30.

11 oktober. Samtalslabb. Hanna Fredriksdotter, doktorand i utbildningsvetenskap lägger fram data. Plats: Engelska parken 16-2040, kl. 11.15–12. Läs mer här.

Stipendium

Upplands Fornminnesförening och Hembyggdsförbund utlyser ett anslag på 100 000 kronor för år 2022 ur Ola Ehns minnsefond. Ansök senast 1 oktober. Läs mer här. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser ett stipendium om sammanlagt 100 000 kr för språkvetenskaplig forskning om svenska på språkvårdens område. Ansök senast 31 oktober. Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 26 september 2022. Europeiska språkdagen. Europeiska språkdagen, som firas sedan 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. I år kommer dagen att uppmärksammas vid Uppsala universitet klockan 13-15 i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus med tio korta föreläsningar om att lära sig och att undervisa olika språk. Läs mer här.
 • 25-28 oktober 2022. Internationell grafematikkonferens vid Universitetet i Agder, Kristiansand-Fevik, "From the Maya Script to the Germanic Runes – Case Studies on the Typology of Scripts and Research on Writing Systems”. Läs mer här.
 • 10 november 2022. ISOF. Symposium. “Vad får du heta? Personnamnslagen 2016 i teori och praktik” Anmäl deltagande till Johan Hedberg senast 1/9.
 • 22-23 november 2022. SMDI-konferens i Lund. Temat är Språk och litteratur - en omöjlig eller skön förening.  Sista anmälningsdag är den 22 september. Läs mer här.
 • 24-26 maj 2023. Den 17. konferansen om leksikografi i Norden. Bergen. Temaet er Det gamle og det nye i ordbøkene. Läs mer här.
 • 14-16 juni 2023. Forum för textforskning 16 vid Helsingfors universitet. Läs mer här.

Ny litteratur

 • Stensland, Lars: Material till Älvdals Ordbok. Älvdalen, 2010.
 • Beaufort, Anne: College Writing and Beyond. A New Framework for University Writing Instruction, Logan, 2007.
 • Beecher Stowe, Harriet (Edited by Ammons, Elizabeth): Uncle Tom´s Cabin. Authoritative text backgrounds and contexts criticism. Third edition. New York/London, 2018.
 • McCandless, David: Beautiful news: positive trends, uplifting stats, creative solutions. London, 2021.
 • Gibbons, Pauline: Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. Översättning av Eva Heljesten och Rolf Sävström. Tredje upplagan. Lund, 2018.
 • Ehrenberg-Sundin, Barbro, Lundin, Kerstin och Wedin, Åsa: Att skriva bättre i jobbet: En basbok om brukstexter. Sjätte upplagan. Stockholm, 2017.
 • Mårtensson, Lasse: Tungulus i fyra textvittnen. En fallstudie i senmedeltida texttradering. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 104. Uppsala, 2022.
 • Andersson, Roger, Hedström, Ingela och Retsö, Dag: Nya studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 103. Uppsala, 2021.
 • Pressman Jessica: Bookishness: Loving Books in a Digital Age. New York, 2020.
 • Duncan, Dennis and Smyth, Adam: Book Parts. Oxford, 2019.
 • Duncan, Dennis: Index, A History of the: A Bookish Adventure from Medieval Manuscripts to the Digital Age. New York/London, 2022.
 • Pálsson, Heimir: Uppsala-Edda. The textbook DG 11 4to. Uppsala universitet, 2022.

Nytt i diva

Bendegard, Saga, och Yvonne Hallesson. ”Critical literacy i ämnet svenska : – vad säger de nationella läsproven?” Acta Didactica Norden, vol. 16, nr 2, 2022.

Johansson, Maria. ”Informerat samtycke i praktiken : om tillämpningen av etiska riktlinjer och implikationer för forskningen”. Språklig mångfald : Rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23-24 april 2020, 2022.

Lindgren, Josefin, m.fl. ”Bilingual Acquisition of Language and Literacy : State of the Art and Beyond”. Journal of Home Language Research, vol. 5, nr 1, 3, Stockholm University Press, 2022.

Tarsi, Matteo. ”Instances of Loanword/Native Word Textual Variation in the Manuscript Transmission of Egils Saga Skallagrímssonar and Gísla Saga Súrssonar”. Scripta Islandica, vol. 70, 2019.

Lediga jobb

 • Från svensk-amerikanska handelskammaren. Praktikplats för svenska studenter i USA vid National Nordic Museum, Seattle, Washington. Sista ansökningsdag 2/10. Läs mer här.

 • Två anställningar som universitetslektor i svenska som främmande språk vid Lunds universitet. Sista ansökningsdag 4/10. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2022-09-21