UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 612, 2 december 2020

OBS. På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer för Uppsala län genomförs kommande högre seminarier via Zoom. Under rådande situation ber vi alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang.

Redaktören och Institutionen för nordiska språk vill tacka för denna termin. Stort tack också till alla prenumeranter och seminariedeltagare. Med tillönskan om en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!

HÖGRE SEMINARIER

16 DECEMBER. Jack Fägrell. Plats: Zoom. kl. 14.15-16.00.

Jack Fägrells halvtidsseminarium avslutar höstterminens högre seminarier. Mer information om seminarium, kollokvier och föreläsningar kommer i nästa nummer av UPP-NOS som ges ut den 20 januari 2021.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR

Mars 2021. The 4th Name Research Meeting will take place in March 2021 during the week from 22 to 26. Please use the following link to choose the date that is most suitable for you – a decision will be made on Thursday, 17 December. The meeting in March 2021 will address the following topic: Personal Names in Motion: name changes, names in contact (adaptations, assimilations) and names of minorities (stigmatization, ways of deprivation of names).

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 2-3 februari 2021. 11th edition of Conference on Language and Social Sciences (ECLSS 2021a), held in Gjakova “Fehmi Agani” University. ECLSS is an international academic conference  that seeks to provide a forum for the presentation and discussion by exposing researches to the latest trends, developments, and challenges in the field of social sciences. Authors are invited to submit papers (full paper or abstact) in English through the conference submission system. Submissions must be original and should not have been published previously. This year, ECLSS organizer is really concerned about COVID-19 disease and your safety is our priority. Therefore the Conference will happen in ONLINE platform. All registered and presented papers will be published in an ‘Online Proceedings Book‘ with an ISBN number assigned. The publication will also be available as e-document on the web site. Läs mer här.
 • 4-5 februari 2021. Grammatik i fokus. För trettiofemte gången anordnas symposiet GRAMMATIK I FOKUS av Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet. På grund av den rådande pandemin kommer symposiet att ske online. Liksom tidigare år kan föredrag beröra grammatiska fenomen och teorier inom många områden, t.ex. teoretisk grammatik, språkundervisning, barnspråk, psykolingvistik, enskilda språk, språkhistoria, typologi, datalingvistik. Föredragen hålls på skandinaviska eller engelska. Antalet föredrag är begränsat till 16. Abstract (1 sida) sänds per e-post till Arthur Holmer senast 14 januari 2020.
 • 14-16 juni 2021. The 12th International Conference of Nordic and General Linguistics (NGL 12), Universitetet i Oslo. The NGL conference series (previously also known as ICNGL) provides an open forum for linguistic research in order to facilitate the exchange of ideas on Nordic (including Germanic, Finnic, Saamic and Greenlandic) and other languages, including multilingualism. Its main goals are to create and strengthen connections between researchers working on different languages, with different methodological and theoretical approaches. Läs mer här.
 • 24-26 november 2021. NORDISCO, the 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 18-20 november 2020 till 24-26 november 2021). Läs mer här.
 • Hösten 2021. Svenska språkets historia 16 (SSH16) vid Lunds universitet. (Observera att konferensen senarelagts på grund av rådande pandemi från 26-27 november 2020 till hösten 2021. Exakt datum för konferensen meddelas i januari 2021). Läs mer här.
 • 4-6 maj 2022. Svenskans beskrivning 38 i Örebro. Temat är Språk, plats och rum med ambitionen att på olika sätt belysa, problematisera och diskutera svenska språket i relation till rumslighet och geografiska platser, men också platsbundet språk och språklig mediering av plats och rum. Konferensen var tidigare planerad att genomföras 14-16 april 2021 men har flyttats fram med anledning av Covid-19. Mellan 1 november 2021 och 15 januari 2022 välkomnas nya abstract. Under denna period ska också redan antagna föredragshållare bekräfta sin medverkan. Läs mer här.

NYHETER I KORTHET

Ellen Bijvoet har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program för projektet Uppfattningar och uppskattningar av ”svenska med något utländskt” – en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige. Projektet genomförs i samarbete med Språkrådet och syftar till att belysa attitydförändringar över tid.

Nytt i diva

LEDIGA JOBB

 • Professor i svenska som andraspråk. Högskolan Dalarna. Sista ansökningsdag 14/1-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping. Sista ansökningsdag 10/1-2021. Ansök här.
 • Universitetslektor i svenska som andraspråk. Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping. Sista ansökningsdag 10/1-2021. Ansök här.
 • Lektor i svenska. Södertörns högskola. Sista ansökningsdag 1/2-2021. Ansök här.
 • Lektor i svenska med inriktning mot kommunikatörens professionsområde. Södertörns högskola. Sista ansökningsdag 1/2-2021. Ansök här.

Ny litteratur

 • Holmes, Janet och Wilson, Nick: An introduction to sociolinguistics. Fifth edition. Abingdon, Oxon, 2017.
 • Dobson, James E.: Criticl Digital Humanities. The Search for a Methodology. The university of Illinois, 2019.
 • Hårstad, Stian, Lohndal, Terje och Mæhlum, Brit: Innganger til språkvitenskap. Teori, metode og faghistorie.Oslo, 2017.
 • James E. Knirk & Henrik Williams (red.): Futhark. International Journal of Runic Studies. Vols. 9-10. Uppsala/Oslo, 2020.
 • Thyberg, Kajsa: Det-konstruktioner i bruk. En systematisk-funktionell analys av satser med icke-referentiellt det i modern svenska. Göteborgs universitet, 2020.
 • Walldén, Robert: Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Lund, 2020.
 • Norlund Shaswar, Annika och Wedin, Åsa: Språkdidaktik för sfi: Att undervisa vuxna andraspråksinlärare. Lund, 2020.
 • Bjornvand, Harald och Lindeman, Fredrik Otto: Våre arveord. Etymologisk ordbok. Tredje utgave. Instituttet for sammenlignende kulturforskning 2000-2019. Oslo, 2019.
 • Kaya, Anna: Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras? Stockholm, 2020.
 • Sävborg, Daniel, Asu, Eva Liina och Laanemets, Anu (red.): Studier i svensk språkhistoria 15. Språkmöte och språkhistoria. Nordistica Tartuensia No. 21. University of Tartu, 2020.
 • Collberg, Philippe: Meningar i text. Satsradning i teoretisk och empirisk belysning. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Lunds universitet. Lund, 2020.