UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

UPP-NOS nr 654, 24 januari 2023

Vi ber alla UPP-NOS-prenumeranter att hålla sig uppdaterade via webb och kalendarium om kommande arrangemang, seminarier och kollokvier.

Med vänlig hälsning, Redaktören och Institutionen för nordiska språk.
 

HÖGRE SEMINARIER

25 JANUARI. Anna Ingves. Nyanländ och ny i språket - några resultat från en longitudinell studie om nyanlända ungdomars ordförrådsutveckling på språkintroduktionsprogrammet. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

16 FEBRUARI. Emily Hofstetter. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041.
kl. 14.15-16.00.

8 MARS. Björn Melander och Memet Aktürk Drake. Uppsala universitets språkpolicy. Plats: Engelska parken 16-2041. kl. 14.15-16.00.

15 MARS. Benjamin Lyngfelt. Titel meddelas senare. Plats: Engelska parken 16-2041.
kl. 14.15-16.00.

KOLLOKVIER, FÖRELÄSNINGAR OCH ÖVRIGA SEMINARIER

26 januari. Runråd 116. Magnus Källström. Om de sköldformiga gravhällarna vid Hejnums kyrka på Gotland. Plats: Engelska parken 16-2041 och Zoom, kl. 16.15–18. Läs mer här.

27 januari. Turku Lecture Series in Multilingualism. Dr. Daan Hovens, University of Maastrict Language policy and linguistic landscapes: Reflections from a metal foundry in the Dutch-German borderland. Plats: Zoom, kl. 14–16. Registrera dig här senast tre dagar före för zoomlänk.

Stipendium

Letterstedtska föreningen utlyser anslag till nordiska ändamål för 2023. Sista ansökningsdag 15 februari. Läs mer här.

Fulbright Hildermanstipendiet 2023–2024 i skandinaviska studier vid University of Colorado, Boulder. Sista ansökningsdag 20 mars.
Läs mer här.

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • 1 februari 2023. Swe-Clarin på turné: Forska på historiska arkivtexter med AI och språkteknologi/Researching historical archival texts with AI and language technology. Läs mer här.
 • 8 februari 2023. Symposium. Institutet för språk och folkminnen i Göteborg anordnar ett tvärvetenskapligt heldagssymposium med temat Gränser. Läs mer här.
 • 9-10 februari 2023. Symposium. Grammatik i fokus i Lund. Abstract (1 sida) sänds per e-mail till Arthur Holmer (Arthur.Holmer@ling.lu.se) och David Petersson (David.Petersson@nordlund.lu.se) under nedanstående adress senast 16 januari 2023.
 • 24-26 maj 2023. Nordic Challenges and Identities: Pasts, Presents, Futures. UiO:Nordic is pleased to invite you to ReNEW's 6th annual Nordic Challenges conference in Oslo. Läs mer här.
 • 24-26 maj 2023. Den 17. konferansen om leksikografi i Norden. Bergen. Temaet er Det gamle og det nye i ordbøkene. Läs mer här.
 • 14-15 juni 2023. Isof. Nordterm 2023 i Stockholm. Välkommen att bidra med föredrag på temat "Terminologi i samhällets tjänst". Läs mer här.
 • 14-16 juni 2023. Forum för textforskning 16 vid Helsingfors universitet. Läs mer här.
 • 20-22 september 2023. Konferens. Names and politics / Namen und Politik. Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tyskland. Läs mer här.
 • 26-27 september 2023. Konferens. Litteracitet och lärande i Högre utbildning vid Mittuniversitet, campus Sundsvall.
 • 28-30 september 2023. Konferens. Names in the Economy 7. Names in Times of Crisis: age of pandemy, energetic deficiency, and war. Universitetet i Verona. Abstract kan skickas in t.o.m. 28 februari 2023. Epost för abstract.
 • 12-13 oktober 2023. Elfte nordiska konferensen om språk, kön och identitet i Uppsala. Läs mer här.
 • 14-16 november 2023. NORNA-symposium i Uppsala. Namnforskarna i Uppsala bjuder härmed in till NORNA:s femtionde symposium med temat Namn och konflikter. Det arrangeras gemensamt av Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Läs mer här

NYTT I DiVA

Fridell, Staffan. ”Om Rökstenens ortografi”. Arkiv för nordisk filologi, vol. 137, 2022.

Ledigt jobb

Södertörns högskola utlyser en doktorandplats vid ämnet svenska inom området utbildningsvetenskapliga studier. Sista ansökningsdag 13/2. Läs mer här.

Örebro universitet rekryterar fem doktorander till forskarskolan Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDvärld) för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen. Doktoranderna antas i någon av inriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket inom ramen för ämnet humanistiska studier. Sista ansökningsdag 15/3. Läs mer här

Ny litteratur

 • Norrthon, Stefan: Teaterrepetitionens interaktion: Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning. (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.)  Stockholm, 2020.
 • Zelano, Johan: Att skriva akaemiskt - inom vård och medicin. Lund, 2022.
 • Fasth, Cecilia och Kannermark, Anita: Form i fokus. Övningsbok i svensk grammatik - Del C. Tredje upplagan, första tryckningen. Lund, 2018.
 • Fasth, Cecilia och Kannermark, Anita: Form i fokus. Facit - Del C. Andra upplagan, första tryckningen. Lund, 2018.
 • Melander, Ida: Att göra sin röst hörd: Sjukdomsförhandlande diskurser, genrer och berättelser om endometrios. Studier från Örebro i svenska språket 19. Örebro universitet, 2022.
 • Heuman, Anna: Negotiating standard language ideology: Metalinguistic discussions in mundane, online interaction. Örebro studies in Swedish Language 18. Örebro universitet, 2022.
 • Zelano, Johan: Att skriva akaemiskt - inom vård och medicin. Lund, 2022.
 • Brandtler, Johan och Kalm, Mikael (red.): Nyanser av grammatik. Gärnaser, mångfald, fördjupning. Lund, 2021.
 • Levinsson, Magnus, Langelotz, Lill och Löfstedt, Malin (red.): Didaktisk dialog i högre utbildning. Lund, 2021.
 • Wahlström, Ninni: Läroplansteori och didaktik. Andra upplagan, sjunde tryckningen. Malmö, 2021.
 • Säljö, Roger: Lärande: En introduktion till perspektiv och metforer. Malmö, 2021.
 • Ralph, Bo: Fadern, sonen och världsaltet: En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Volym 1 (45:1). Utgivet av styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet, 2021.
 • Ralph, Bo: Fadern, sonen och världsaltet: En nytolkning av runinskriften på Rökstenen. Volym 2 (45:2). Utgivet av styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet, 2021.
 • Littman, Catarina: Så ska det låta.Stockholm, 2020.
 • Lindgren, Astrid: Mio, min Mio (översätting: Bjorvand, Agnes-Margrethe). Oslo, 2021.
 • Tolkien, J. R. R (til norsk ved Høverstad, Torstein Bugge: Ringenes herre. 7. utgave, 5. opplag. Oslo, 2018.
 • Tolkien, J. R. R. (Osett frå engelsk av Myhren, Eilev Groven): Ringdrotten.1. nynorskutgave (2. opplag). Oslo, 2021.
 • Rishøi, Ingvild H: Stargate: En julefortelling. Oslo, 2021.
 • Rishøi, Ingvild H: Vinternoveller. 3. opplag. Oslo, 2022.
 • Kalvø, Are: Meninga med livet. Eller: Yes sir, I can boogie. Oslo, 2021.
 • Flyman Mattsson, Anna: Andraspråkets grammatik. Lund, 2021.
 • Flyman Mattsson, Anna: Andraspråkets grammatik. Övningsbok. Lund, 2021.

Senast uppdaterad: 2023-01-24