Studera hos oss

Gör det svenska språket till ditt främsta arbetsredskap samtidigt som du lär dig isländska, danska och norska. Läs kurser i svenska ur ett andraspråksperspektiv och bli behörig SVAS-lärare. Lär dig svenska och bli behörig till högre utbildning. Vi har också kurser i svenska för utbytesstudenter och medarbetare.

Masterprogram i flerspråkighet och svenska som andraspråk

Professionellt skrivande

Kurser som synts på facebook och instagram:

Isländska 1 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Fornisländska 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Grammatik och fonologi 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkanalys och bedömning 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkpolitik 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkvård 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Samtalsanalys 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Danska 1 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Svenska som andraspråk A 30 hp – Kursplan och anmälan

Svenska språket A 30 hp – Kursplan och anmälan

Nordiska språk A 30 hp – Kursplan och anmälan

Professionellt skrivande 15 hp – Kursplan och anmälan

Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Svenska dialekter 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Ortnamn och personnamn 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Namnforskning 7,5 hp (avancerad nivå) – Kursplan

Skräddarsy din utbildning

Du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från institutionens breda utbud, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden. Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.

Mer information om våra kurser

Institutionen samordnar dessutom Språkvetarprogrammet som är Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram. På avancerad nivå har institutionen Masterprogram i svenska och medverkar i Masterprogram i skandinavistik (som ges av Litteraturvetenskapliga institutionen). Vi har också hand om ämneskurserna inom ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska inom lärarutbildningen delas mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. 

Vi har också kurser på Campus Gotland.

Följ länkarna för mer information om Campus Engelska parken och om Universitetsbiblioteket.

Studera utomlands

Som student vid Institutionen för nordiska språk har du goda möjligheter att tillbringa en tid utomlands. Vi välkomnar också utländska studenter till oss.

Ta chansen att åka utomlands under din studietid!

Bli utbytesstudent

Institutionens kurser och program

Senast uppdaterad: 2022-05-02