Utbildning på forskarnivå

Vid Institutionen för nordiska språk finns ett forskarutbildningsämne, nordiska språk. Inom detta är variationen på studierna stor: språkhistoria, dialektologi, namnforskning, sociolingvistik, svenska som andraspråk och svenska med didaktisk inriktning är alla exempel på olika inriktningar inom ämnet.

Antagning till forskarutbildningen sker vanligtvis på hösten med tillträde i januari. Antalet nya doktorander varierar från år till år men det brukar röra sig om 1-2 personer.

Institutionens anvisningar för ansökan (uppdaterade i juni 2022)

Allmän studieplan (pdf)

Kurser på forskarnivå

Mer om forskarutbildningen

Doktorandföreningen

Senast uppdaterad: 2022-06-13