Anvisningar för utformning av ansökan till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för nordiska språk

[Uppdaterad juni 2022]

På denna sida informerar vi om hur du ansöker till utbildning på forskarnivå vid Institutionen för nordiska språk. Innan du skriver en ansökan bör du ha tagit del av den allmänna studieplanen, särskilt vad gäller reglerna för behörighet.

Övergripande information om utbildningen och hur du ansöker finns även på fakultetens webbsida.

Ansökan ska bestå av följande delar:

 1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner här: https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter.
   
 2. Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”). I det digitala ansökningssystemet efterfrågas ett personligt brev. Här ber vi att du i första hand beskriver din allmänna och särskilda behörighet. Ange ämnen och poäng på grundläggande och avancerad nivå. Om du inte uppfyller de i den allmänna studieplanen särskilt angivna kraven, utan menar att du ”inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper”, så förklarar du här på vilket sätt. Notera att ”motsvarande kunskaper” förutsätter att både utbildningen i sin helhet och behörighetsgivande självständiga arbeten ska ha en inriktning mot nordiska språk, svenska språket eller svenska som andraspråk. Exempel på hur specifikationen av behörighet kan utformas ges här. (Du kan även, om du uppfattar det som viktigt, lämna andra upplysningar i ditt personliga brev som inte framgår av andra handlingar.)

 3. Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Meritför­teckningen bör utformas i enlighet med detta exempel.

 4. Vidimerade kopior på examensbevis.
   
 5. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
   
 6. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som du skulle vilja genomföra inom ramen för din forskarutbildning. Disponera gärna planen utifrån föl-jande huvudrubriker:
  • Titel
  • Motivering av ämnet
  • Syfte och frågeställningar
  • Teoretiska utgångspunkter
  • Metod och material
  • Tidsplan och genomförbarhet
  • Referenser

Ansökningshandlingarna sänds in elektroniskt med hjälp av ett särskilt ansökningssystem via den länk som återfinns i utlysningen. I ansökningssystemet finns möjlighet att ladda upp rekommendationsbrev, men vi tar ingen hänsyn till sådana i denna rekryteringsprocess. Vänligen bortse därför från denna möjlighet. 

Frågor angående ansökan besvaras Frågor angående ansökan besvaras av Natalia Ganuza, studierektor för utbildning på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2022-06-10