Kurser och program

Skräddarsydd examen
Du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från institutionens breda utbud (se lista nedan), från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten.

Ta ut examen
Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden.

Personlig rådgivning
Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.

Du kan läsa ännu mer om våra kurser i sökrutan nedan. Se också vårt utbud av kurser på Campus Gotland.

Program

Språkvetarprogrammet
Institutionen samordnar Språkvetarprogrammet som är Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram.

Masterprogram i svenska – två inriktningar
På avancerad nivå har institutionen Masterprogram i svenska med inriktningarna Flerspråkighet och svenska som andraspråk samt Svenska och andra nordiska språk.

Masterprogram i skandinavistik
Institutionen medverkar också i Masterprogram i skandinavistik (som ges av Litteraturvetenskapliga institutionen).

Lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk
Institutionen har hand om ämneskurserna inom ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska inom lärarutbildningen delas mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. 

Om ämneslärarprogrammet i Svenska med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Skräddarsydd examen
Du kan också helt skräddarsy din examen genom att välja kurser från institutionens breda utbud, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden.

Rådgivning
Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.

Läs mer om våra kurser

Bas- och grundnivå

Lärarutbildning (svenska språket och svenska som andraspråk)

Svenska för utländska studerande

Avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Kursplaner för våra fristående kurser

Senast uppdaterad: 2023-10-20