Svenska språket/nordiska språk 2020/2021

Studiet av svenska språket/nordiska språk spänner över ett vitt fält: från samtalsforskning till runstudier, från språk och kön till namnforskning och dialektologi. Också de andra nordiska språken - danska, norska, isländska och färöiska - ingår i kursutbudet vid institutionen för nordiska språk.

Baskursen Svenska språket behandlar svenska språkets struktur, svenska språkets roll i samhället samt dess historiska utveckling. I Svenska språket ingår även kurser i textanalys samt skriftlig och muntlig framställning.

Baskursen Nordiska språk behandlar svenska språkets struktur, svenska språkets roll i samhället samt dess historiska utveckling. I Nordiska språk ingår även kurser om de tre övriga nordiska språken danska, isländska och norska.

Efter baskurserna Svenska språket och Nordiska språk finns möjlighet till studier på avancerad nivå (Masterprogram i svenska) och även forskarutbildning.

Fortbildningskurser i svenska för lärare hittar du under rubriken Svenska.